Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bangert / bangerd

Vraag

Is het bangert of bangerd?

Antwoord

De juiste vorm is bangerd.

Toelichting

Woorden als bangerd, lieverd, viezerd, lelijkerd, stommerd en mallerd zijn gevormd van een bijvoeglijk naamwoord (bang, lief, enzovoort) en het achtervoegsel -erd. Dit is een verzwakte vorm van het achtervoegsel -aard, dat te vinden is in woorden als lafaard en wreedaard. Met -erd en -aard wordt aangegeven dat iemand in sterke mate de eigenschap bezit die door het bijvoeglijk naamwoord wordt uitgedrukt. Een lafaard is dus erg laf, en een bangerd is erg bang.

In België is het achtervoegsel -erd minder gebruikelijk dan in Nederland. Als er dubbelvormen zijn, kiest men in Vlaanderen eerder voor -aard of -erik: bangerd - bangerik, viezerd - viezerik, stommerd - stommerik, lelijkerd - lelijkaard, enzovoort.

Zie ook

Lievertje / Lieverdje

Naslagwerken

Grote Van Dale (1999), WNT, Morfologisch Handboek (1993), p. 181-183, ANS (1997), p. 664 of online via de E-ANS; Woordenlijst (2015)