Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bij bevel / op last / per order / in opdracht

Vraag

Is bij bevel in de ondertekening van een document correct?

Antwoord

Nee, bij bevel komt wel eens voor in Belgische ambtelijke teksten, maar het is geen standaardtaal. De geijkte uitdrukkingen in de standaardtaal zijn per order of in opdracht.

Toelichting

In Belgische ambtelijke teksten staat soms bij bevel in de ondertekening van een brief of een ander document. In de standaardtaal zijn vooral de formules in opdracht (meestal afgekort tot i.o.) of per order (meestal afgekort tot p.o.) gangbaar. Ook op last of per procuratie (meestal afgekort tot p.p.) wordt weleens gebruikt.

Bijzonderheid

Standaardtaal zijn ook de (voorzetsel)uitdrukkingen in opdracht van, op last van en op bevel van (niet: bij bevel van).

(1) Hij beweerde dat hij in opdracht van de directie handelde.

(2) Het ontmoetingscentrum werd op last van de brandweer gesloten.

(3) Op bevel van de plaatselijke commandant werden alle huizen ontruimd.

Bronnen

Moors, J. (1991). Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (4e uitg.). Brugge: Die Keure. (p. 110)
Reinsma, R. & Hus, J.B. (1997). Prisma van de voorzetsels. Gids voor het gebruik van het juiste voorzetsel (1e dr.). Zutphen: Koninklijke Wöhrmann. (pp. 49-50, 141, 179)

Naslagwerken

bij bevel in opdracht op last
Grote Van Dale (2005) - [bij opdracht] volgens of in opdracht (van-); in opdracht hebben, in last hebben, gemachtigd zijn tot - op last van
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij opdracht] in opdracht1 op verzoek van iem. [bij last] op last5 van de politie
Verschueren (1996) - - [bij last] B. (…) d. (…) op - van iemand; een mondelinge -, syn. bevel
Koenen (2006) - - [bij last] 5 voorschrift, opdracht (…) op ~ van
Kramers (2000) - - I (…) 2 bevel: op ~ van
Correct Taalgebruik (2006), p. 41 [wordt afgekeurd] De formule boven een handtekening luidt: op last of in opdracht. Meestal gebruikt men de afkorting i.o. In het algemeen gebruiken we op last van, op bevel van en bij beslissing van (Niet: bij bevel van). - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 35 [bij bevel, wordt afgekeurd] bij - van, op - van, op last van - -
Taalwijzer (1998), p. 197 - - is de geijkte uitdrukking boven een handtekening als men tekent in de plaats van iemand anders; ook in opdracht is gangbaar.