Bij bevel / op last / per order / in opdracht

Bij bevel / op last / per order / in opdracht

Vraag

Is bij bevel in de ondertekening van een document correct?

Antwoord

Nee, bij bevel komt wel eens voor in Belgische ambtelijke teksten, maar het is geen standaardtaal. De geijkte uitdrukkingen in de standaardtaal zijn per order of in opdracht.

Toelichting

In Belgische ambtelijke teksten staat soms bij bevel in de ondertekening van een brief of een ander document. In de standaardtaal zijn vooral de formules in opdracht (meestal afgekort tot i.o.) of per order (meestal afgekort tot p.o.) gangbaar. Ook op last of per procuratie (meestal afgekort tot p.p.) wordt weleens gebruikt.

Bijzonderheid

Standaardtaal zijn ook de (voorzetsel)uitdrukkingen in opdracht van, op last van en op bevel van (niet: bij bevel van).

(1) Hij beweerde dat hij in opdracht van de directie handelde.

(2) Het ontmoetingscentrum werd op last van de brandweer gesloten.

(3) Op bevel van de plaatselijke commandant werden alle huizen ontruimd.

Bronnen

Moors, J. (1991). Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (4e uitg.). Brugge: Die Keure. (p. 110)
Reinsma, R. & Hus, J.B. (1997). Prisma van de voorzetsels. Gids voor het gebruik van het juiste voorzetsel (1e dr.). Zutphen: Koninklijke Wöhrmann. (pp. 49-50, 141, 179)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 41; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 35; Taalwijzer (1998), p. 197

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,woordgebruiktao_adv (C)
117
j
conventies,correctheid,gepastheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid
01 January 2004
07 March 2013