Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Februaristaking, Oktoberrevolutie (hoofdletter?)

Vraag

Krijgen namen van historische gebeurtenissen een hoofdletter, of niet? Hoe schrijf je bijvoorbeeld Februaristaking en Oktoberrevolutie?

Antwoord

Volgens de officiële spelling krijgen de namen van historische gebeurtenissen een hoofdletter. Februaristaking en Oktoberrevolutie zijn namen van historische gebeurtenissen en schrijven we dus met een hoofdletter.

Toelichting

De Oktoberrevolutie en de Februaristaking worden tot de historische gebeurtenissen gerekend, evenals bijvoorbeeld de Volksverhuizing en de Vrede van Munster. Net als namen van feestdagen (bijvoorbeeld Kerstmis, Chanoeka, Moederdag) worden namen van historische gebeurtenissen beschouwd als eigennamen en worden ze met een hoofdletter gespeld.

Woorden waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen krijgen een kleine letter. Dergelijke woorden beschouwen we als soortnamen. Voorbeelden: oudheid, middeleeuwen, paleozoïcum, eeuw, maand, vrijdag, zomer enzovoort.

Zie ook

Benamingen van historische en terugkerende periodes (Leidraad 16.4)

Brexit (hoofdletter?)
Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)