Fascisme / racisme

Fascisme / racisme

Vraag

Waarom wordt racisme met een c geschreven en fascisme met sc?

Antwoord

Dat verschil komt voort uit de herkomst (etymologie) van de woorden. Racisme is afgeleid van het Franse woord race. Fascisme is afgeleid van het Italiaanse woord fascismo, dat weer gevormd werd van het Latijnse woord fasces (= ‘roedebundel’). De sc van fascisme komt dus al voor in het grondwoord waarvan het is afgeleid.

Toelichting

Zowel fascisme als racisme is gevormd door het achtervoegsel -isme aan het grondwoord toe te voegen. Dit achtervoegsel komt voor in een groot aantal internationaal gangbare woorden zoals communisme, humanisme, irrationalisme en seksisme. Er worden ideologieën, culturele stromingen en dergelijke mee aangeduid. Rac + isme wordt racisme; fasc + isme wordt fascisme.Overigens kan racisme maar op één manier worden uitgesproken, als [rasism∂], terwijl fascisme twee geaccepteerde uitspraken kent: [fasism∂] en [fasjism∂].

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Qualificatie / kwalificatie

Naslagwerken

ANS: Uitheemse achtervoegsels; Van Dale Etymologisch woordenboek (1997)

afleidingen,medeklinkers,uitspraak en klemtoon,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
286
j
afleiding,herkomst,medeklinkers,spelling,uitspraak,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:medeklinkers;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
21 March 2018