Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Openen / instellen (een onderzoek -)

Vraag

Is een onderzoek openen correct?

Antwoord

Ja, naast een onderzoek instellen is ook een onderzoek openen standaardtaal.

Toelichting

Wanneer iemand een onderzoek op touw zet of begint, dan spreekt men in de standaardtaal meestal van een onderzoek instellen.

(1) Het parket van Dendermonde stelde een onderzoek in op de plaats van het ongeval.

Daarnaast is in de standaardtaal zowel in Nederland als in België ook een onderzoek openen gangbaar.

(2) Op 29 mei 1998 is het onderzoek geopend.

(3) Tegen de onroerendgoedmagnaat is op 1 september vorig jaar onder de codenaam LUTE een onderzoek geopend.

Zie ook

Inroepen / aanvoeren (een argument - )
Inspannen / aanspannen (een proces -)

Naslagwerken

openen instellen
Grote Van Dale (2005) 5 voor het eerst openstellen, syn. beginnen

3 op touw zetten, ter hand nemen, syn. beginnen: een onderzoek (…) instellen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 tot stand brengen, oprichten, stichten, syn. beginnen (…) een onderzoek instellen1 naar iets

Verschueren (1996)

5. beginnen

2. doen plaatshebben, ondernemen, beginnen: een onderzoek -

Koenen (2006)

2 beginnen met iets: (…) een zaak ~

2 beginnen: een onderzoek ~

Kramers (2000)

4 ZN (een dossier) aanleggen; (een onderzoek) instellen; (een wedstrijd) uitschrijven

2 doen plaats hebben: een onderzoek ~

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 193

een onderzoek -, instellen

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- een onderzoek openen, een onderzoek instellen (…)

- een dossier openen, een dossier aanleggen

-