Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zogezegd / zogenaamd

Vraag

Is zogezegd correct als het gebruikt wordt als een bijvoeglijk naamwoord?

Antwoord

Ja, zogezegd kan in de standaardtaal in België gebruikt worden als een bijvoeglijk naamwoord. Het gebruik van zogezegd als bijwoord is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Zogezegd is in de standaardtaal in het hele taalgebied een bijwoord en betekent: 'om het zo uit te drukken' of 'zogenaamd', 'in schijn'.

(1) Hij is zogezegd een nietsnut.

(2) De meisjes van onze klas hadden weer geen zin om te zwemmen. Ze hadden zogezegd allemaal hun maandstonden.

Zogezegd komt in de standaardtaal in België ook soms als attributief gebruikt bijvoeglijk naamwoord voor.

(3) Veel zogezegde charmezangers zingen live zo vals als een kat. [standaardtaal in België]

(4) We hebben nog geen frank gekregen van die zogezegde sponsors. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zogenaamd en zogeheten.

(5) Die zogenaamde autodidact viel lelijk door de mand.

(6) Ik heb een hekel aan die zogeheten dichters.

Zie ook

Zogenoemd / zogenaamd / zogeheten

Naslagwerken

 

zogezegd zogenaamd
Grote Van Dale (2005) (bw.) 1 om het zo uit te drukken: het is zogezegd een kwajongen 2 zogoed als: dit boek is zogezegd klaar 3 in schijn, syn. zogenaamd, quasi I (alleen attr. bn.) 1 de genoemde typische naam dragend, syn. zogeheten: het verschijnsel van de zogenaamde 'ablaut' (…) 2 de genoemde naam ten onrechte voerend, syn. beweerd: een zogenaamde vriend, die geen vriend is II (bw.), in schijn, syn. quasi
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [bw.] 1 om het zo uit te drukken, syn. bij wijze van spreken, om zo te zeggen 2 zo goed als [bn.] 1 die bepaalde naam dragend (…) syn. zogeheten 2 voor iets doorgaand, maar het niet in werkelijkheid zijnd
Verschueren (1996) bw. 1. om het zo te zeggen (…) 2. zo goed als A. bn. (…) 2. de genoemde naam ten onrechte dragend
Koenen (2006) bw 1 zo goed als (…) 2 zogenaamd, in schijn (…) 3 zoals gezegd is of wordt bn, bw 1 van die naam (…) 2 ten onrechte die naam dragend, beweerd; in schijn
Kramers (2000) II bn ZN zogenaamd I (…) 1 zo genoemd (…) 2 ten onrechte zo genoemd
Correct Taalgebruik (2006), p. 323 Zogezegd wordt alleen als bijwoord gebruikt en betekent: om het zo uit te drukken, zo goed als. (…) Bijvoeglijk gebruiken we zogenaamd of zogeheten. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 329 [wordt afgekeurd] (adj.) ze woonden als indiaantjes in een -e wigwam, in een zogenaamde wigwam -
Taalwijzer (1998), p. 390 Niet te verwarren met *zogeheten; zogezegd wordt alleen als bijw. gebruikt en betekent: om het zo uit te drukken, in schijn -
Stijlboek VRT (2003), p. 277 [bij zogezegd / zogenaamd / zogenoemd / zogeheten] Zogezegd is uitsluitend een bijwoord. Het kan in de zin vervangen worden door: om het zo te zeggen, bij wijze van spreken, zo goed als. (…) Als bijvoeglijk naamwoord gebruiken we bij voorkeur zogenoemd. Zogenaamd en zogeheten kunnen ook, maar hebben vaak de negatieve bijklank van 'ten onrechte zo genoemd' (een zogenaamde vriend, het zogeheten vredesproces). -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - -