Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stationeren / parkeren

Vraag

Is stationeren in de betekenis van 'parkeren' correct?

Antwoord

Nee, stationeren betekent in de standaardtaal 'iemand of iets een vaste standplaats geven'.

Toelichting

In de standaardtaal betekent stationeren 'iemand of iets een vaste standplaats geven'. Militairen, diplomaten en raketten kunnen ergens gestationeerd zijn, dat wil zeggen dat ze er hun standplaats hebben. Ook met betrekking tot voertuigen, taxi's bijvoorbeeld, die een vaste standplaats hebben, gebruikt men stationeren.

(1) De firma heeft besloten ook de laatste twee uit een serie van zes nieuwe sleepboten in Rotterdam te stationeren.

(2) De bussen worden 's nachts gestationeerd achter het station.

In België wordt stationeren soms gebruikt als synoniem van parkeren. Het gebruik van stationeren in deze betekenis is geen standaardtaal.

(3) Stationeren waar het niet mag, kan veel kosten. (in België, geen standaardtaal)

(4) Je mag enkel stationeren op het kleine parkeerterrein, rechts van de weg, ongeveer 100 meter voor de afslag naar Senlis. (in België, geen standaardtaal)

Voor het achterlaten van voertuigen op een bepaalde plaats gebruikt men in de standaardtaal parkeren.

(5) Gisteren had ik mijn auto even geparkeerd bij het station en toen ik terugkwam, had ik een boete.

(6) Parkeren in het centrum van de stad kost tegenwoordig veel.

Zie ook

Betalend / betaald parkeren
Fileparkeren / insteken / parkeren
Parking / parkeergarage / parkeerplaats / parkeerterrein

Naslagwerken

 

stationeren

parkeren

Grote Van Dale (2005)

3 (Belg.N., niet alg.) parkeren

2 (m.betr.t. voertuigen) opstellen op een aangewezen plaats

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg., niet alg.) parkeren

1 [ook abs.] (een voertuig) tijdelijk laten staan (…) syn. stationeren

Verschueren (1996)

A. (…) 2. Z.N. parkeren

1. a. Eig. in een park (4 a) opstellen: vrij of betaald -; fout -

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 auto's opstellen op een daarvoor aangewezen plaats in de openlucht of in een parkeergarage

Kramers (2000)

3 ZN parkeren

1 (van voertuigen) op een daartoe aangewezen plaats tijdelijk opstellen, neerzetten

Correct Taalgebruik (2006), p. 232

Taxi's of bussen die een vaste standplaats hebben, mogen op die plaats stationeren. Militairen, diplomaten en raketten kunnen ook ergens gestationeerd zijn, d.w.z. er hun standplaats hebben. (…) Van voertuigen die op een bepaalde plaats worden achtergelaten, zegt men dat ze geparkeerd zijn.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 257

[wordt afgekeurd] parkeren. - wel: een bep. standplaats hebben of innemen (taxi's, ambtenaren of raketten).

-

Taalwijzer (1998), p. 304, 256

1) is een vast begrip in de verkeersvoorschriften; niet te verwarren met *parkeren; stationeren wordt gezegd van taxi's en autocars die op een bepaalde standplaats stil kunnen houden.

Niet te verwarren met *stationeren; een auto kun je parkeren op een parkeerterrein.

Stijlboek VRT (2003), p. 220

Stationeren betekent: plaatsen, een bepaalde standplaats geven.

Niet gebruiken voor: stilstaan, parkeren.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

Parkeren

-