Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Goed geplaatst / geschikt

Vraag

Is goed geplaatst in de betekenis van 'geschikt' correct?

Antwoord

Ja, goed geplaatst is in die betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder meer geschikt.

Toelichting

Goed geplaatst komt in de standaardtaal in België vrij frequent voor in de betekenis van 'geschikt'.

(1) De man heeft niet alleen een brede culturele interesse, hij is als advocaat ook goed geplaatst om de drastische hervormingen te begeleiden. [standaardtaal in België]

(2) Met uw problemen en vragen rond de leefbaarheid van uw stad of gemeente kunt u steeds terecht bij de sp.a-mandatarissen uit uw buurt. Zij zijn bijzonder goed geplaatst om u hierbij te helpen. [standaardtaal in België]

(3) Hoe verschillend de bestaande vredesmusea ook zijn, ze hebben de overtuiging gemeen dat ze goed geplaatst zijn om de vredesgedachte sterk te bevorderen. [standaardtaal in België]

Van iemand (of een instelling, organisatie, enzovoort) die goed op de hoogte is om zich over iets uit te spreken, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied naargelang van het geval gezegd dat hij of zij geschikt is, geknipt is, goed geïnformeerd is, de juiste man of vrouw (of instelling) is, zich daarvoor in de juiste positie bevindt, in de juiste positie verkeert, het kan weten.

(4) Ons personeel staat dicht bij het bedrijfsleven en is geknipt om diensten aan bedrijven te verlenen.

(5) Als onafhankelijke instantie is de provincie bij uitstek geschikt om de diverse betrokken partners bijeen te brengen.

Naslagwerken

 

goed geplaatst

geschikt

Grote Van Dale (2005) [bij geplaatst] 5 (alg.Belg.N.) goed geplaatst zijn [leenvertaling van Fr. être bien placé], in de juiste positie verkeren (om iets te weten, te kunnen beoordelen enz.)

2 voor iets passend, voor iets bekwaam of bruikbaar

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

2 met de juiste eigenschappen (…) syn. adequaat, geëigend, gelegen, juist

Verschueren (1996)

-

1. passend, bekwaam, aanleg hebbend

Koenen (2006)

-

2 (van personen en zaken) bruikbaar, passend

Kramers (2000)

-

passend, te gebruiken; prettig in de omgang

Correct Taalgebruik (2006), p. 91

[bij geplaatst (goed-), wordt afgekeurd] Van iemand die goed op de hoogte is om zich over iets uit te spreken, zegt men dat hij goed geïnformeerd is, dat hij de juiste man is, dat hij zich daarvoor in de juiste positie bevindt, dat hij het kan weten.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 97

[bij geplaatst, wordt afgekeurd] je bent goed - om …, jij kan het weten, beoordelen.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 97

[bij geplaatst, het best ~, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: aangewezen, correct, juist

-