Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Fiche

Vraag

Is fiche correct in de betekenis 'een kaart die in een kaartsysteem zit'?

Antwoord

Ja, fiche is in die betekenis standaardtaal in het hele taalgebied, maar het woord komt frequenter voor in België dan in Nederland.

Toelichting

In de standaardtaal wordt fiche vooral gebruikt voor een speelfiche, 'een vierkant of rond, benen of kunststof plaatje, dat in casino’s bij kaarten en andere spelen gebruikt wordt als voorlopig betaalmiddel'.

(1) Na een kwartiertje was ik al mijn fiches kwijt en 700 euro armer.

Fiche is ook standaardtaal in de betekenis 'kaart of blaadje dat in een kaartsysteem zit'. Ook het algemenere kaart is in die betekenis standaardtaal in het hele taalgebied. Daarnaast is in dezelfde betekenis steekkaart standaardtaal in België en systeemkaart standaardtaal in Nederland.

(2) Hij noteerde haar naam en adres op een fiche.

(3) Hun systeem met steekkaarten is hopeloos verouderd. [standaardtaal in België]

(4) De systeemkaarten werden in een gigantische kaartenbak verzameld. [standaardtaal in Nederland]

Fiche wordt in België soms nog in andere contexten gebruikt. Loonfiche is standaardtaal in België als het gaat om de gegevens over het aan werknemers uitgekeerde loon. In die betekenis is ook loonbrief(je) standaardtaal in België. Loonstrook(je) is standaardtaal in het hele taalgebied. Een enkele keer komt in Nederland ook loonslip voor.

(5) Welk bedrag staat er bovenaan op je loonfiche? [standaardtaal in België]

(6) Hij bekeek zijn loonbriefje en was aangenaam verrast. [standaardtaal in België]

(7) Heeft Michel het loonstrookje van de maand november al opgestuurd?

Ten slotte is ook technische fiche standaardtaal in België, in de betekenis 'technische gegevens'.

(8) Deelnemende ploegen moeten een technische fiche maken. Eén bladzijde informatie over het gebouwde wagentje is voldoende. [standaardtaal in België]

Zie ook

Jeton / penning

Naslagwerken

 

fiche

steekkaart

Grote Van Dale (2005)

2 kaart of blaadje van een kaartsysteem, syn. systeemkaart 3 (Belg.N., niet alg.) het geheel van gegevens die i.v.m. iets of iem. in een registratie- of documentatiesysteem zijn opgenomen, syn. dossier

kaart van een kaartsysteem

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 kaart van een kaartsysteem

1 kaart van een kaartsysteem, syn. systeemkaart

Verschueren (1996)

1. Eig. penning, (benen) plaatje als betaalmiddel bij 't spel gebruikt (…)

2. Uitbr. systeemkaart

systeemkaart

Koenen (2006)

1 schijfje als voorlopig betaalmiddel (…) 2 kaart of strook voor aantekeningen (…) 3 (Belg) registratiekaart

kaart voor een kaartsysteem

Kramers (2000)

2 kaart of blaadje voor aantekeningen, vooral als deel van een kaartsysteem

kaart in een kaartsysteem

Correct Taalgebruik (2006), p. 78

'Fiche' is vooral gangbaar in casino's (speelfiche). In de kantoorwereld zijn kaart en steekkaart veel gebruikelijker.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 83

1) stekker; 2) (van een auto) technische gegevens; 3) (van een werknemer) registratiekaart - wel: 1) kaartje, steekkaart; 2) speelfiche (van een casino)

-

Taalwijzer (1998), p. 126

betekent o.a. speelpenning in bijv. een casino; syn. jeton (Van Dale)

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-     stekker

-     dossier

fiche