Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Fusioneren / fuseren

Vraag

Zijn fusioneren en fuseren synoniemen?

Antwoord

Ja, fuseren en fusioneren zijn synoniemen. Fuseren is standaardtaal in het hele taalgebied. Fusioneren is standaardtaal in België.

Toelichting

Als men het heeft over het samensmelten van ondernemingen, instellingen, partijen, gemeenten of tijdschriften, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied fuseren gebruikt.

(1) Belgische banken doen tegenwoordig niets anders dan fuseren.

(2) Twee jaar geleden fuseerden ze met Nelibox, waardoor ze nu de grootste leverancier van schoendozen zijn in Nederland.

(3) Op 1 januari 2005 zijn de gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo gefuseerd tot de gemeente Berkelland.

Standaardtaal in België is daarnaast ook fusioneren.

(4) Dat we ooit met dat bedrijfje zullen fusioneren? Geen sprake van. [standaardtaal in België]

(5) Interbrew fusioneerde met Ambev en werd als Inbev de nummer een op wereldvlak. [standaardtaal in België]

Zie ook

Fuseren in / fuseren tot

Naslagwerken

 

fusioneren

fuseren

Grote Van Dale (2005)

(alg.Belg.N.) 1 (onoverg.) (…) fuseren (2) 2 (overg.) (…) samenvoegen.

2 een fusie (5) aangaan, syn. samengaan

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) fuseren

1 een fusie aangaan, syn. fusioneren, samengaan

Verschueren (1996)

1. (is) Onoverg. fuseren. 2. (heeft) Overg. een fusie (2) doen aangaan, doen samensmelten.

een fusie (2) aangaan, samensmelten. Syn. fusioneren (1).

Koenen (2006)

fuseren

samensmelten, een fusie aangaan; fusioneren

Kramers (2000)

= fuseren

1 samensmelten (…) 2 doen samensmelten

Correct Taalgebruik (2006), p. 82

In sociaaleconomische teksten is het gewone werkwoord fuseren hoewel fusioneren ook in de woordenboeken staat. Fusioneren komt in Nederland evenwel weinig voor.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 88

1) (intrans.) fuseren; 2) (trans.) samenvoegen

-

Taalwijzer (1998), p. 128

[bij fuseren] Alle wb. beschouwen fuseren en fusioneren als syn. (alleen Van Dale labelt fusioneren als: in België). Beide ww. worden - naast samenvoegen - inz. gebruikt voor samensmelten van ondernemingen, partijen, tijdschriften, handelszaken, staten (i.v.m. gemeenten spreekt men van samenvoegen, samenvoeging).

Alle wb. beschouwen fuseren en fusioneren als syn. (alleen Van Dale labelt fusioneren als: in België).

Stijlboek VRT (2003), p. 92

[bij fusioneren / fuseren] Beide woorden zijn correct voor het samensmelten of samengaan van ondernemingen, partijen, staten e.d. (…)

Fusioneren is vooral in het Belgisch Nederlands gangbaar. Het kan ook overgankelijk, in de zin van 'samenvoegen', gebruikt worden. (…)

Fuseren is alleen overgankelijk: er kan geen lijdend voorwerp bij staan.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

samengaan, samenvoegen, fuseren

-