Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorstellen / voordragen (een persoon -)

Vraag

Is voorstellen correct in Het bestuur stelde Cindy voor als voorzitter en Martin als secretaris?

Antwoord

Ja, (iemand) voorstellen is in die context standaardtaal.

Toelichting

Iemand voorstellen betekent in de standaardtaal in de eerste plaats dat een persoon aan anderen wordt voorgesteld, dat hij of zij bij iemand wordt gebracht om kennis te maken.

(1) Fien stelde hem voor aan haar vriendinnen.

(2) Hij vond het kerstdiner een mooie gelegenheid om zijn nieuwe vriend voor te stellen.

Daarnaast kan iemand voorstellen ook betekenen dat iemand als kandidaat voor een benoeming of bevordering wordt aanbevolen.

(3) Het bestuur van de bedrijfsafdeling stelde Ronald voor als voorzitter.

(4) Ze waren van plan die drietalige Zwitser voor te stellen als secretaris.

Iemand voorstellen is in die context vergelijkbaar met iemand voordragen, al zijn deze twee werkwoorden niet helemaal synoniem. Iemand voorstellen heeft veeleer een suggestief karakter: het gaat slechts om een voorstel. Iemand voordragen is een vrij plechtig en officieel gebeuren. Het is zeer waarschijnlijk dat de voorgedragen persoon vervolgens ook verkozen zal worden.

(5) De minister droeg Steve officieel voor als nieuwe gouverneur.

(6) De raad heeft hem voorgedragen als opvolger.

Bijzonderheid

Het wederkerige zich voorstellen komt in België een enkele keer voor in de betekenis 'zich kandidaat stellen'. Dat gebruik van zich voorstellen is geen standaardtaal.

(7) Hij wilde zich al jaren voorstellen voor de Senaat. (in België, geen standaardtaal)

Zich voorstellen is wel standaardtaal in de betekenissen 'zich voor de geest halen' en 'zijn naam noemen t.o.v. een onbekende'.

(8) Ik kan me hem perfect voorstellen met dat roze jasje aan.

(9) Nadat ik me had voorgesteld, keek niemand nog naar me om.

Zie ook

Kandidaat
Vooropstellen / voorstellen (een datum - )
Zijn kandidatuur indienen / zijn kandidatuur stellen / zich kandidaat stellen / solliciteren

Naslagwerken

 

voorstellen

voordragen

Grote Van Dale (2005)

[in deze betekenis niet opgenomen]

4 als kandidaat voorstellen, op een lijst plaatsen.

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 als kandidaat voorstellen, syn. kandideren

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

3. als kandidaat voorstellen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

4 op de voordracht plaatsen: iem ~ voorstellen als kandidaat

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 voorstellen, aanbevelen: iemand voor een benoeming ~

Correct Taalgebruik (2006), p. 302

Met betrekking tot personen zeggen we dat zij voorgedragen worden voor een benoeming, bevordering e.d. Wel kan iemand aan anderen worden voorgesteld.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 310

iem. - voor een benoeming, voordragen

-

Taalwijzer (1998), p. 361, 264

Niet te verwarren met *voordragen; voorstellen betekent o.a.: zich kenbaar maken, inleiden in een gezelschap, introduceren

Niet te verwarren met *voorstellen; voordragen betekent o.a.: op de voordracht plaatsen inz. voor benoeming in een functie of ambt.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[niet opgenomen]

-