Voorstellen / voordragen (een persoon -)

Voorstellen / voordragen (een persoon -)

Vraag

Is voorstellen correct in Het bestuur stelde Cindy voor als voorzitter en Martin als secretaris?

Antwoord

Ja, (iemand) voorstellen is in die context standaardtaal.

Toelichting

Iemand voorstellen betekent in de standaardtaal in de eerste plaats dat een persoon aan anderen wordt voorgesteld, dat hij of zij bij iemand wordt gebracht om kennis te maken.

(1) Fien stelde hem voor aan haar vriendinnen.

(2) Hij vond het kerstdiner een mooie gelegenheid om zijn nieuwe vriend voor te stellen.

Daarnaast kan iemand voorstellen ook betekenen dat iemand als kandidaat voor een benoeming of bevordering wordt aanbevolen.

(3) Het bestuur van de bedrijfsafdeling stelde Ronald voor als voorzitter.

(4) Ze waren van plan die drietalige Zwitser voor te stellen als secretaris.

Iemand voorstellen is in die context vergelijkbaar met iemand voordragen, al zijn deze twee werkwoorden niet helemaal synoniem. Iemand voorstellen heeft veeleer een suggestief karakter: het gaat slechts om een voorstel. Iemand voordragen is een vrij plechtig en officieel gebeuren. Het is zeer waarschijnlijk dat de voorgedragen persoon vervolgens ook verkozen zal worden.

(5) De minister droeg Steve officieel voor als nieuwe gouverneur.

(6) De raad heeft hem voorgedragen als opvolger.

Bijzonderheid

Het wederkerige zich voorstellen komt in België een enkele keer voor in de betekenis ‘zich kandidaat stellen’. Dat gebruik van zich voorstellen is geen standaardtaal.

(7) Hij wilde zich al jaren voorstellen voor de Senaat. (in België, geen standaardtaal)

Zich voorstellen is wel standaardtaal in de betekenissen ‘zich voor de geest halen’ en ‘zijn naam noemen t.o.v. een onbekende’.

(8) Ik kan me hem perfect voorstellen met dat roze jasje aan.

(9) Nadat ik me had voorgesteld, keek niemand nog naar me om.

Zie ook

Kandidaat
Vooropstellen / voorstellen (een datum – )
Zijn kandidatuur indienen / zijn kandidatuur stellen / zich kandidaat stellen / solliciteren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 302; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 310; Taalwijzer (1998), p. 361, 264; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1002
j
betekenis,correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
18 January 2017