Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vooropstellen / voorstellen (een datum - )

Vraag

Is een datum vooropstellen correct?

Antwoord

Ja, een datum vooropstellen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder meer een datum voorstellen.

Toelichting

Vooropstellen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis '(bij een betoog iets) als uitgangspunt stellen, als eerste punt noemen'.

(1) Het is een knap boek. Laat ik dat vooropstellen.

In de standaardtaal in België wordt vooropstellen soms als synoniem van voorstellen gebruikt. Vaak is de betekenis van vooropstellen wel iets ruimer dan 'voorstellen'. In de betekenis van vooropstellen zit vaak vervat dat men streeft naar een bepaalde datum, een bepaalde termijn of iets dergelijks.

(2) Ik stel begin mei voorop als einddatum. [standaardtaal in België]

Behalve voorstellen zijn hier naargelang van het geval ook noemen en bepalen standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) De minister heeft nog geen percentage voor de verwachte prijsstijging genoemd.

Vooropstellen treedt in België soms nog in andere contexten of andere betekenissen op. Het is dan geen standaardtaal.

(4) Er werden een paar namen van kandidaten vooropgesteld. (in België, geen standaardtaal)

(5) Hij stelt weer eens het standpunt voorop dat kernbommen onze veiligheid verzekeren. (in België, geen standaardtaal)

Alternatieven in de standaardtaal zijn hier voorstellen, opperen, naar voren brengen, huldigen, beweren.

(6) Er werden al een paar namen van kandidaten geopperd.

(7) Hoe kan hij nu nog altijd beweren dat hij niets afweet van smeergeld?

Zie ook

Datums / data
Opschorten / schorsen
Voorstellen / voordragen (een persoon - )

Naslagwerken

vooropstellen voorstellen
Grote Van Dale (2005)

2 (Belg.N., niet alg.) voorstellen, bepalen: een datum vooropstellen 3 (Belg.N., niet alg.) verkondigen, huldigen, beweren: een standpunt vooropstellen

9 aan het oordeel,  aan de beslissing van iem. onderwerpen, syn. voorleggen, voorslaan, opperen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 aan het oordeel, de beslissing van iem. onderwerpen (…) syn. proponeren

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

3. in overweging geven, aan een beslissing onderwerpen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 een voorstel doen, aan iems beslissing onderwerpen

Kramers (2000)

2 ZN voorstellen: een datum ~

1 een voorstel doen

Correct Taalgebruik (2006), p. 300

Bij een betoog kan men iets vooropstellen, d.w.z. als uitgangspunt aannemen, uitgaan van iets. Met betrekking tot zakelijke gegevens zegt men dat ze voorgesteld, genoemd, geopperd, gesuggereerd worden.

[in deze betekenis niet opgenomen]

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 309

een datum -, voorstellen; dat is slechts de helft van wat in de prognoses was vooropgesteld, voorzien; een kandidaat -, naar voren brengen; een mening, stelling, overtuiging, opvatting … -, huldigen, verkondigen, uiten, opperen, naar voren brengen, te kennen geven; - dat …, poneren, beweren dat … - wel: als uitgangspunt nemen, als waar aannemen: je mag je eigen cultuur niet als universele waarde -

 

Taalwijzer (1998), p. 363

betekent: als waar aannemen, veronderstellen, bij een redenering uitgaan van

-

Stijlboek VRT (2003), p. 262

Vooropstellen betekent: als eerste stellen, als uitgangspunt aannemen, veronderstellen. (…)

Niet gebruiken voor: voorstellen, noemen, huldigen, verkondigen, poneren.

Mensen worden (aan elkaar) voorgesteld. Nieuwe boeken, plannen e.d. worden gepresenteerd.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

een datum of naam noemen, voorstellen, bepalen

-