Vooropstellen / voorstellen (een datum – )

Vooropstellen / voorstellen (een datum – )

Vraag

Is een datum vooropstellen correct?

Antwoord

Ja, een datum vooropstellen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder meer een datum voorstellen.

Toelichting

Vooropstellen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘(bij een betoog iets) als uitgangspunt stellen, als eerste punt noemen’.

(1) Het is een knap boek. Laat ik dat vooropstellen.

In de standaardtaal in België wordt vooropstellen soms als synoniem van voorstellen gebruikt. Vaak is de betekenis van vooropstellen wel iets ruimer dan ‘voorstellen’. In de betekenis van vooropstellen zit vaak vervat dat men streeft naar een bepaalde datum, een bepaalde termijn of iets dergelijks.

(2) Ik stel begin mei voorop als einddatum. [standaardtaal in België]

Behalve voorstellen zijn hier naargelang van het geval ook noemen en bepalen standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) De minister heeft nog geen percentage voor de verwachte prijsstijging genoemd.

Vooropstellen treedt in België soms nog in andere contexten of andere betekenissen op. Het is dan geen standaardtaal.

(4) Er werden een paar namen van kandidaten vooropgesteld. (in België, geen standaardtaal)

(5) Hij stelt weer eens het standpunt voorop dat kernbommen onze veiligheid verzekeren. (in België, geen standaardtaal)

Alternatieven in de standaardtaal zijn hier voorstellen, opperen, naar voren brengen, huldigen, beweren.

(6) Er werden al een paar namen van kandidaten geopperd.

(7) Hoe kan hij nu nog altijd beweren dat hij niets afweet van smeergeld?

Zie ook

Datums / data
Opschorten / schorsen
Voorstellen / voordragen (een persoon – )

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 300; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 309; Taalwijzer (1998), p. 363; Stijlboek VRT (2003), p. 262; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1001
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
18 January 2017