Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Synoniem

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst - religie, ogenblik - moment, gebeuren - geschieden.

Zie ook

Homoniem