Synergisme / synergie

Synergisme / synergie

Vraag

Wat is correct: synergisme of synergie?

Antwoord

Beide woorden zijn correct, maar ze worden in verschillende contexten en betekenissen gebruikt.

Toelichting

Synergie en synergisme duiden allebei op een vorm van ‘samenwerking’. Synergie wordt vooral gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking tussen (groepen) mensen groter is dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Het is de meerwaarde die ontstaat door samen te werken. Het woord synergie impliceert het positieve effect van de gebundelde krachten in een samenwerkingsverband.

(1) Bij een fusie van twee organisaties wordt vaak synergie beloofd.

(2) Synergie is in feite samen te vatten als ‘een en een is drie’.

Synergisme duidt met name op twee specifieke vormen van samenwerking: in theologische zin ‘samenwerking van mens en God bij de bekering’, en in een medische context ‘verhoogde werking door het gebruik van verschillende middelen’.

(3) Het theologische uitgangspunt van synergisme roept de vraag op of God nog volledig soeverein is bij het schenken van zijn genade.

(4) Het synergisme van alcohol en dit geneesmiddel kan tot slapeloosheid en een sterk verminderd reactievermogen leiden.

Zie ook

Synergistisch / synergisch / synergetisch

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Verschueren (1996); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
762
j
afleiding,betekenis,correctheid,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
08 June 2016