Syndicaat

Syndicaat

Vraag

Is syndicaat als synoniem van vakbond correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we syndicaat in de betekenis ‘belangenvereniging van werknemers’ al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval vakbond.

Toelichting

Syndicaat betekent in de standaardtaal in het hele taalgebied ‘een combinatie van zakenmensen, opgericht voor commerciële of industriële doeleinden’.

(1) De emissie werd verzorgd door ABN AMRO, optredend als leadmanager voor een syndicaat van banken.

Minder gebruikelijk is syndicaat in de betekenis ‘belangenvereniging van leden van eenzelfde beroepsgroep’.

(2) De koeien met de mooiste uiers waren te zien tijdens de jubileumkeuring van het Fries Rundvee Syndicaat.

Syndicaat wordt in België, ook door veel standaardtaalsprekers, gebruikt in de betekenis ‘belangenvereniging van werknemers, vakbond’. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in die betekenis afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of syndicaat in die betekenis tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) De syndicaten zullen optreden tegen het besluit van het management om 200 banen te schrappen. (in België, status onduidelijk)

(4) Bij Forges de Clabecq is nu het management de baas, niet langer het syndicaat. (in België, status onduidelijk)

Syndicaat wordt in België steeds minder gebruikt voor ‘vakbond’, maar fungeert meer en meer in samenstellingen als artsensyndicaat, boerensyndicaat, waar het gebruikt wordt in de betekenis ‘belangenvereniging’.

Zie ook

Mutualiteit / ziekenfonds
Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 238; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 266; Taalwijzer (1998), p. 310, 338; Stijlboek VRT (2003), p. 232; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
760
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
13 March 2014