Site / terrein

Site / terrein

Vraag

Is bedrijfssite correct in de volgende zin: Alle gebouwen op die verlaten bedrijfssite zullen worden afgebroken?

Antwoord

Ja, site (uitgesproken als [siet∂]) wordt in de standaardtaal in België gebruikt in de betekenis van ’terrein, domein’. Het komt voor in enkele samenstellingen, bijvoorbeeld bedrijfssite, museumsite, mijnsite. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere terrein, domein, locatie gebruikelijk.

Toelichting

Site heeft meerdere betekenissen en kan op twee manieren worden uitgesproken: als [siet∂] of als [sait]. Vaak is site het tweede lid van een samenstelling, zoals in museumsite.

In België wordt site (uitgesproken als [siet∂]) gebruikt in de betekenis ’terrein, locatie’ of ‘archeologische vindplaats’. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1a) Helemaal achteraan op de site van Brouwerij Haacht zal een nieuw gebouw komen. [standaardtaal in België]

(2a) Stéphane Beel heeft de nieuwe Leuvense museumsite in het stadscentrum ontworpen. [standaardtaal in België]

(3a) We hebben vorig weekend een bezoek gebracht aan een oude mijnsite in Wallonië. [standaardtaal in België]

(4a) In Mexico heb je veel goed bewaarde archeologische sites. [standaardtaal in België]

In Nederland zijn de bovengenoemde betekenissen van site ongebruikelijk. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld: terrein, locatie, vindplaats.

(1b) Helemaal achteraan op het bedrijfsterrein van Brouwerij Haacht zal een nieuw gebouw komen.

(2b) Stéphane Beel heeft de nieuwe Leuvense museumlocatie in het stadscentrum ontworpen.

(3b) We hebben vorig weekend een bezoek gebracht aan een oud mijngebied in Wallonië.

(4b) In Mexico heb je veel goed bewaarde archeologische vindplaatsen.

Daarnaast wordt site (altijd uitgesproken als [sait]) in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt als verkorte vorm van website.

(5) Op deze site vindt u heel wat interessante taaladviezen.

Omdat in België site twee betekenissen en twee uitspraken kan hebben, kan er zonder een duidelijke context weleens begripsverwarring ontstaan. Een bedrijfssite, bijvoorbeeld, kan in België zowel de website van een bedrijf als een bedrijfsterrein zijn.

(6) We willen u graag laten kennismaken met onze vernieuwde bedrijfssite.

Zie ook

Bouwwerf / werf / bouwlocatie / bouwterrein / bouwplaats
Webstek / weblocatie / website

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 247; Stijlboek VRT (2003), p. 214; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,samenstellingen,uitspraak en klemtoon,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,uitspraak en klemtoon


tao_adv (C)
1465
j
betekenis,correctheid,samenstelling,uitspraak,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:uitspraak,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
12 October 2010
28 May 2020