Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verschueren (1996)

Claes, F. (1996). Verschueren: Groot encyclopedisch woordenboek (10e dr.). Antwerpen: Standaard.