’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)

’S avonds / ’s Avonds (hoofdletter?)

Vraag

Waar komt de hoofdletter aan het begin van de zin als de zin begint met een apostrof? Is het: ’S avonds werkt John in een café of ’s Avonds werkt John in een café.

Antwoord

Juist is: s Avonds werkt John in een café. Als de zin met een apostrof begint, krijgt het eerstvolgende volledige woord in de zin de hoofdletter.

Toelichting

Als de zin met een apostrof begint, komt de hoofdletter niet in het afgekorte woord, maar in het eerstvolgende volledige woord.

(1) ’s Avonds werkt John in een café.

(2) ’t Was een mooie dag.

(3) ’ns Kijken hoe we dat doen.

Zie ook

Hoofdletter aan het begin van een zin (Leidraad 16.9)

123 Mensen kwamen om / 123 mensen kwamen om (hoofdletter?)
(zand)Duinen / (Zand)duinen (hoofdletter?)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 264-265; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 58-59; Stijlboek Volkskrant (2006), p. 42; Woordenlijst (2015)

apostrof,hoofdletter of kleine letter,spelling


tao_adv (C)
1600
j
apostrof,conventies,hoofdletter,spelling
Woordteken,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:hoofdletter;Woordteken:apostrof
05 July 2012
15 January 2016