Punctueel

Punctueel

Vraag

Is punctueel in de betekenis ‘plaatselijk, gericht’, zoals in punctuele ontslagen of punctuele acties, correct?

Antwoord

Nee. In die betekenis wordt punctueel soms gebruikt in het sociaal-politieke jargon in België, maar het is geen standaardtaal.

Toelichting

In de standaardtaal heeft punctueel de betekenis ‘stipt, nauwkeurig’.

(1) We zullen de planning punctueel volgen.

In het Belgische sociaal-politieke jargon heeft punctueel er recent een betekenis bij gekregen. Die blijkt uit de volgende voorbeelden:

(2) Volgens de kranten verzetten de vakbonden zich tegen punctuele ontslagen bij Sabena. (in België, geen standaardtaal)

(3) Voor dat probleem kunnen we vooralsnog alleen punctuele oplossingen geven. (in België, geen standaardtaal)

Punctueel betekent in deze zinnen ‘gericht, beperkt, individueel, voor één probleem’. Die betekenisuitbreiding van punctueel in België is waarschijnlijk ontstaan onder invloed van het Frans, waar ponctuel een vergelijkbare betekenisuitbreiding gekregen heeft: une action ponctuelle betekent ‘een gerichte actie’ en un projecteur ponctuel is een ‘spotlight’. Het gebruik van punctueel in de hier bedoelde betekenis is vrij beperkt en klinkt veel taalgebruikers vreemd in de oren. Het is dan ook geen standaardtaal.

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1993), nr. 1, 28.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
685
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
06 March 2018