Potentie / potentieel

Potentie / potentieel

Vraag

Wat is correct: Het toerisme in Bulgarije heeft nog veel potentie of Het toerisme in Bulgarije heeft nog veel potentieel?

Antwoord

Zowel potentie als potentieel is correct in de betekenis ‘vermogen, kracht, macht’ en ‘mogelijkheid tot verwezenlijking’. Potentie is in deze betekenis veel gebruikelijker in Nederland dan in België.

Toelichting

Potentie en potentieel kunnen in de standaardtaal allebei gebruikt worden in de betekenis ‘vermogen, kracht, macht’. Vaak gaat het om iets dat de mogelijkheid tot verwezenlijking (in de toekomst) heeft. Potentie wordt in deze betekenis veel vaker in Nederland dan in België gebruikt.

(1a) Dit nieuwe medicijn heeft de potentie om levens te redden.

(1b) Dit nieuwe medicijn heeft het potentieel om levens te redden.

(2a) Wij zoeken een accountant met de potentie om door te groeien.

(2b) Wij zoeken een accountant met het potentieel om door te groeien.

(3a) Er zit veel potentie in de nieuwe jeugdploeg, maar ze kunnen het voorlopig niet waarmaken.

(3b) Er zit veel potentieel in de nieuwe jeugdploeg, maar ze kunnen het voorlopig niet waarmaken.

Deze woorden komen ook voor in samenstellingen, zoals marktpotentie/marktpotentieel, hitpotentie/hitpotentieel, groeipotentie/groeipotentieel.

(4a) Supermarkten zijn gaan beseffen dat er een grote marktpotentie in ambachtelijke producten schuilt.

(4b) Supermarkten zijn gaan beseffen dat er een groot marktpotentieel in ambachtelijke producten schuilt.

(5a) Het eerste nummer van hun album heeft zeker hitpotentie.

(5b) Het eerste nummer van hun album heeft zeker hitpotentieel.

Daarnaast heeft potentie de betekenis ‘seksueel vermogen’.

(6) Het eten van selderij zou de potentie verhogen.

Bijzonderheid

Potentieel kan ook als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord gebruikt worden in de betekenis ‘mogelijk’.

(7) Zondag komen er potentiële kopers naar het huis kijken.

(8) Elk bedrijf kan potentieel het slachtoffer worden van cybercriminelen.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015)Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1812
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
22 November 2017
07 January 2019