Pleistoceen (hoofdletter?)

Pleistoceen (hoofdletter?)

Vraag

Is het Pleistoceen of pleistoceen?

Antwoord

In courante teksten schrijven we pleistoceen. Alleen in gespecialiseerde publicaties kan ook Pleistoceen worden geschreven. Het bijvoeglijk naamwoord pleistoceen (bijvoorbeeld: pleistocene formaties) wordt altijd met een kleine letter geschreven.

Toelichting

Benamingen van geologische perioden, historische en andere tijdperken worden met kleine letter geschreven. Enkele voorbeelden: de oertijd, de middeleeuwen, de riddertijd, het computertijdperk, het mesolithicum. Samenstellingen en afleidingen met die namen krijgen ook een kleine letter, bijvoorbeeld: middeleeuws, oertijdoverblijfselen.

In gespecialiseerde teksten worden vaktermen voor perioden en tijdperken veelal als eigennamen ervaren. In die context kunnen de benamingen met hoofdletter geschreven worden.

Bijzonderheid

De geschiedenis van de aarde wordt ingedeeld in geologische tijdvakken of tijdperken. Hierna volgt een alfabetische opsomming van die tijdvakken: alluvium, archaïcum, cambrium, carboon, devoon, diluvium, eoceen, fanerozoïcum, holoceen, jura, kaenozoïcum, krijt, mesozoïcum, mioceen, neogeen , oligoceen, ordovicium, paleoceen, paleogeen, paleozoïcum, perm, pleistoceen, plioceen, precambrium, proterozoïcum (ook genoemd: cryptozoïcum), quartair, siluur, trias, tertiair.

Wanneer van de namen van een van deze tijdvakken of -perken bijvoeglijke naamwoorden worden afgeleid, schrijven we een kleine letter. Gangbare afleidingen zijn: alluviaal (van alluvium), archaïsch (van archaïcum), azoïsch (van azoïcum), carbonisch (van carboon), diluviaal (van diluvium), holoceen (van holoceen), mesozoïsch (van mesozoïcum), mioceen (van mioceen), neogeen (van neogeen), oligoceen (van oligoceen), paleoceen (van paleoceen), paleogeen (van paleogeen), paleozoïsch (van paleozoïcum), pleistoceen (van pleistoceen), plioceen (van plioceen), silurisch (van siluur), tertiair (van tertiair), triassisch (van trias). De in een bepaald tijdvak of -perk ontstane gesteenten schrijven we altijd met een kleine letter: het diluvium, het jura, het perm, het siluur enzovoort.

Zie ook

Benamingen van historische en terugkerende periodes (Leidraad 16.4)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

bijvoeglijk naamwoord,hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
663
j
bijvoeglijk_naamwoord,hoofdletter,spelling,tijdsaanduidingen,zelfstandig_naamwoord
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,tijdsaanduidingen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015