Plaats van emoticon of smiley in een zin of tekst

Plaats van emoticon of smiley in een zin of tekst

Vraag

Welke plaats krijgt een emoticon of smiley in een zin of in een tekst?

Antwoord

Emoticons en smileys staan doorgaans na de zin waaraan ze een bepaalde lading geven. Aan het eind van een zin staat eerst het zinseindeteken, daarna pas een emoticon of smiley. Soms wordt een emoticon of smiley binnen een zin gebruikt.

Toelichting

Een emoticon of smiley die na een zin komt, staat buiten die zin, dus na het zinseindeteken. Er staat een spatie voor en na het emoticon of de smiley.

(1) Wij hebben een weekendje Londen geboekt! ☺

(2) Wat een mooi kindje hebben jullie. ♥

Een emoticon of smiley wordt soms ook binnen een zin gebruikt.

(3) Wij gaan naar Londen 🙂 en we hebben drie musicals geboekt! 😀

Deze richtlijnen gelden voor alle soorten emoticons of smileys: de ‘westerse’, zoals 🙂 en ;-P en <3, de ‘oosterse’, zoals ^_^ en (-_^), en afbeeldingen, zoals ☺ of een hartje.

Direct na een emoticon of smiley mag een leesteken staan, al kan die combinatie tot verwarring leiden.

(4) Linda wordt au pair in Londen :-/, maar gelukkig gaan we eerst nog samen op reis.

Emoticons of smileys komen gewoonlijk alleen voor in informele schrijftaal, vooral in informele e-mails, chatberichten en sms-berichten. In de meeste teksten, bijvoorbeeld in kranten en tijdschriften of in informatieve webteksten, horen ze niet thuis.

Naslagwerken

Leestekens geregeld (2009), p. 115

symbolen,spellingtao_adv (C)
1716
j
conventies,symbolen
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:symbolen
08 July 2014
20 March 2015