Opportuniteit / kans / gelegenheid

Opportuniteit / kans / gelegenheid

Vraag

Is het woord opportuniteiten correct in de volgende zin: Veel textielbedrijven zien opportuniteiten in een samenwerking met het Verre Oosten?

Antwoord

Opportuniteit in de betekenis ‘kans, mogelijkheid’ is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is kans, mogelijkheid of gelegenheid.

Opportuniteit is een vrij formeel woord. Gewoner zijn mogelijkheid, kans of gelegenheid.

Toelichting

De woordenboeken vermelden bij opportuniteit alleen de betekenis ‘geschiktheid van tijd of gelegenheid’ of ‘geschikt ogenblik’. Het gebruik van opportuniteit in die betekenis is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Ook bij de Verenigde Naties heeft men geaarzeld over de opportuniteit van deze actie.

(2) De bezuinigingsplannen zijn niet gebaseerd op doordachte organisatie-inzichten, maar puur op politieke opportuniteit.

In België wordt opportuniteit (of het meervoud opportuniteiten) vooral gebruikt in de betekenis van ‘mogelijkheid, kans, gelegenheid’. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(3a) Crisisperiodes zijn een opportuniteit om technologische en innovatieve ideeën te laten rijpen. [standaardtaal in België]

(4a) Ze zoeken elke dag opnieuw opportuniteiten om op een korte tijd zo veel mogelijk geld te verdienen. [standaardtaal in België]

(5a) ‘Voor onze partij is dit een unieke opportuniteit’, aldus de voorzitter. [standaardtaal in België]

Opportuniteit is een vrij formeel woord dat vooral gebruikt wordt in politiek en ambtelijk taalgebruik en in managerstaal. Gewonere alternatieven zijn kans of mogelijkheid of gelegenheid.

(3b) Crisisperiodes zijn een kans om technologische en innovatieve ideeën te laten rijpen.

(4b) Ze zoeken elke dag opnieuw mogelijkheden om op een korte tijd zo veel mogelijk geld te verdienen.

(5b) ‘Voor onze partij is dit een unieke gelegenheid‘, aldus de voorzitter.

Zie ook

Objectief (‘doelstelling’)
Modaliteiten / voorwaarden

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1663
j
betekenis,correctheid,stijl,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
05 July 2013
09 January 2019