Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer

Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer

Vraag

Is het ondermeer en zondermeer of onder meer en zonder meer?

Antwoord

De juiste schrijfwijzen zijn onder meer en zonder meer.

Toelichting

De verwarring over de schrijfwijze van onder meer en zonder meer wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de uitspraak. Net als bij gevallen als evengoed/even goed kan de klemtoon namelijk liggen op het eerste deel, maar ook op meer.

Er is geen sprake van twee verschillende betekenissen:

onder meer = ‘onder andere’

zonder meer = ‘meteen’, ‘zonder voorbehoud’

Voorbeelden:

(1) Da Vinci is onder meer bekend als waterloopkundige.

(2) Ik wil zonder meer van je aannemen dat je het per ongeluk gedaan hebt.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Bij voorbeeld / bijvoorbeeld
Naar gelang / naargelang
Onder andere / onder anderen
Te voorschijn / tevoorschijn
Totnogtoe / tot nog toe, totnutoe / tot nu toe
Vantevoren / van te voren / van tevoren
Voorzover / voor zover

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,uitspraak en klemtoon,het juiste voorzetsel,spelling,grammatica,uitspraak en klemtoon,woordgebruiktao_adv (C)
609
j
aaneen,bijwoord,klemtoon,spelling,voorzetsel
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,klemtoon;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel
01 January 2004
29 June 2016