Om foto’s te maken en (te) bewerken

Om foto’s te maken en (te) bewerken

Vraag

Wat is juist: Het is leuk om foto’s te maken en bewerken of Het is leuk om foto’s te maken en te bewerken? Met andere woorden: kan het tweede te weggelaten worden?

Antwoord

Het is leuk om foto’s te maken en te bewerken is correct. In deze zin kan te niet weggelaten worden.

Toelichting

Een infinitief wordt in bepaalde gevallen voorafgegaan door het voorzetsel te: te maken, te bewerken, enzovoort. Hoewel te geen eigen betekenis heeft, is het in die gevallen grammaticaal een onmisbaar element. Het hoort dan bij het werkwoord – bijvoorbeeld in bijzinnen met om of door en na de werkwoorden hopen, hoeven en denken.

(1) Doe mee door je gegevens aan ons te mailen.

(2) We gaan dit doen om de kwaliteit te bewaken.

(3) Hij hoopt haar te verrassen.

Als er meerdere infinitieven in een nevenschikking met het voegwoord en of of in een zin staan, staat te in principe voor elk werkwoord opnieuw.

(4) Hij hoopt haar te verrassen en te overtuigen.

(5) Hij hoopt haar te verrassen en aan te moedigen.

(6) Doe mee door je gegevens aan ons te mailen of ze via je account te wijzigen.

(7) Ze is van plan om volgend jaar meer te sparen en een auto te kopen.

(8) Ga naar onze website om onze producten te bekijken en te bestellen.

(9) De software is eenvoudig te installeren, te gebruiken en te verwijderen.

Soms kan te toch weggelaten worden – in het bijzonder in gesproken taal. Dat kan alleen in zinnen waarin er geen scheidbaar samengesteld werkwoord (zoals aanmoedigen in zin (5)) of waarbij er geen bepaling of voorwerp in het tweede deel staat (bv. via je account in zin (6) en een auto in zin (7)). Bij het weglaten van te lijken de infinitieven vaak zó nauw samen te hangen dat ze als het ware als één handeling op een en hetzelfde moment gepresenteerd worden. Het is ook mogelijk dat de werkwoorden juist worden gepresenteerd als keuzemogelijkheden, die niet allemaal afzonderlijk plaats hoeven te vinden. Het laten staan van te is ook altijd correct.

(10) Mannelijke modellen gezocht om te knippen en (te) scheren.

(11) Inschrijven kan door te bellen of (te) mailen.

(12) Het programma maakt het mogelijk foto’s te mailen, (te) delen of (te) publiceren.

Zie ook

Beginnen + infinitief
Durven (te)
Helpen (te)
Om + infinitief
Het doel is jongeren (te) bereiken

Naslagwerken

ANS (1997), p. 970-973 of online via de E-ANSonline via de E-ANS

geen_categorie


tao_adv (C)
1901
j03 December 2020
19 January 2021