Olifant (afbreking)

Olifant (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord olifant af: o-li-fant of oli-fant?

Antwoord

De juiste afbreking is: oli-fant.

Toelichting

Er mag niet zodanig worden afgebroken dat maar één letter apart komt te staan aan het einde van een regel of aan het begin van de volgende regel. Voorbeelden:

– Einde van een regel: ali-nea (niet a-linea), oa-se (niet o-ase), ezel (niet e-zel), iglo (niet i-glo), uto-pie (niet u-topie), oli-fant (niet o-li-fant).

– Begin van de volgende regel: ali-nea (niet aline-a), ra-dio (niet radi-o), vi-deo (niet vide-o), re-gio (niet regi-o).

Die regel geldt ook voor de woorden die deel uitmaken van een samenstelling, en voor de delen van afgeleide en verbogen vormen.

– Samenstellingen: adem-haling (niet a-demhaling), commissarissenover-leg (niet commissarisseno-verleg), over-grootvader (niet o-vergrootvader), probleem-regio (niet probleemregi-o).

– Afleidingen en verbogen vormen: emis-sie (niet  e-missie), aspeci-fiek (niet a-specifiek), mu-sea (niet muse-a), proto-zoa (niet protozo-a), weeë (niet wee-e), be-amen (niet bea-men), be-edigd (niet beë-digd), ont-eren (niet onte-ren), audio-visueel (niet audi-ovisueel), radio-loos (niet radi-oloos).

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

Exemplaar (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 148-150; Woordenlijst (2015)

werkwoord,woordafbrekingtao_adv (C)
1501
j
aardrijkskundige_naam ,afbreekteken,spelling,werkwoord,woordafbreking
Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:woordafbreking;Woordsoort:werkwoord
19 May 2011
16 November 2015