Objectief (‘doelstelling’)

Objectief (‘doelstelling’)

Vraag

Is objectief in de betekenis van ‘doel’ of ‘doelstelling’ correct?

Antwoord

Nee. Het zelfstandig naamwoord objectief is alleen standaardtaal in de betekenis ‘lens of lenzenstelsel van een optisch instrument, het dichtst bij het voorwerp (object) gelegen’ (tegenovergestelde van oculair).

Toelichting

Om datgene te benoemen waarnaar gestreefd wordt, zijn in de standaardtaal de woorden doel, doelstelling, oogmerk, bedoeling, doelwit en doeleinde gangbaar. Ook streven en beleid worden in deze betekenis gebruikt.

(1) Dat is het doel van deze regering.

(2) Een van de belangrijkste doelstellingen van onze partij is ‘werk voor iedereen’.

(3) Het streven van die milieuvereniging is gericht op bescherming van de loofbossen.

In België komt in deze betekenis ook weleens objectief voor. Dat woord is geen standaardtaal.

(4) Het objectief van de partij was te idealistisch om veel kiezers te winnen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De secretaris had een ander objectief voor ogen dan de minister. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal is objectief wel gangbaar in de betekenis van ‘lens of lenzenstelsel van een optisch instrument (fototoestel, camera, microscoop enzovoort)’.

(6) De kwaliteit van het objectief bepaalt de prijs en de waarde van een fototoestel.

(7) Er zit een klein foutje in het objectief van zijn telescoop.

Zie ook

Opportuniteit / kans / gelegenheid
Modaliteiten / voorwaarden

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 170; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 182; Taalwijzer (1998), p. 104; Stijlboek VRT (2003), p. 176; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
591
j
correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
22 May 2014