Nochtans

Nochtans

Vraag

Is nochtans een correct woord, bijvoorbeeld in: Ik ben weer moe opgestaan. Nochtans heb ik vannacht acht uur geslapen.

Antwoord

Ja, nochtans is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld maar, echter, toch of niettemin.

Toelichting

Het bijwoord nochtans wordt in de standaardtaal in België gebruikt om een tegenstelling uit te drukken.

(1a) De oudste drieling van België vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag. Nochtans werden hun overlevingskansen bij de geboorte erg laag geschat. [standaardtaal in België]

(2a) Na de wintermaanden lopen veel mensen een sportblessure op. Met een goede voorbereiding kan dat nochtans gemakkelijk voorkomen worden. [standaardtaal in België]

(3a) Er waren minder bezoekers dan verwacht. Aan het weer kan het nochtans niet gelegen hebben, want het was een stralende dag. [standaardtaal in België]

In Nederland is nochtans weinig of niet gebruikelijk. Voor veel taalgebruikers daar klinkt het woord wat verouderd. In het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld de bijwoorden toch, echter, trouwens, niettemin en het voegwoord maar gebruikelijk. Ook een formulering met hoewel of in ieder geval kan gebruikt worden om de betekenis van nochtans uit te drukken.

(1b) De oudste drieling van België vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag. Toch werden hun overlevingskansen bij de geboorte erg laag geschat.

(2b) Na de wintermaanden lopen veel mensen een sportblessure op. Met een goede voorbereiding kan dat echter gemakkelijk voorkomen worden.

(3b) Er waren minder bezoekers dan verwacht. Aan het weer kan het in ieder geval niet gelegen hebben, want het was een stralende dag.

(3c) Hoewel het een stralende dag was, waren er minder bezoekers dan verwacht.

Zie ook

Desgevallend / indien nodig
Alleszins
Net / juist

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 180; Stijlboek VRT (2003), p. 173; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordkeuze en stijl,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1673
j
betekenis,bijwoord,correctheid,stijl,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord
09 July 2013
13 March 2018