Nooit weer / nooit meer

Nooit weer / nooit meer

Vraag

Wat is correct: Dit mag nooit meer gebeuren of Dit mag nooit weer gebeuren?

Antwoord

Nooit meer en nooit weer betekenen allebei ‘niet nog een keer’. Het is allebei juist, maar nooit meer is veel gebruikelijker dan nooit weer.

Toelichting

In nooit meer betekent het bijwoord meer iets als ‘vaker, herhaald’. Er wordt mee uitgedrukt dat iets in de toekomst niet nog een keer zal of mag gebeuren. In nooit weer betekent weer ‘opnieuw’. Nooit weer wil dus zeggen dat iets niet opnieuw mag of zal gebeuren. Het betekenisverschil tussen beide combinaties is zo goed als nihil; het zijn synoniemen van elkaar. In de praktijk is meer veel gebruikelijker dan weer.

(1) Ik zal het nooit meer vergeten.

(2) Hij is vertrokken naar India en nooit meer teruggekomen.

(3) Als je je fout niet toegeeft, kijk ik je nooit meer aan.

(4) Wil je dat alsjeblieft nooit meer doen?

Alleen in de vaste uitdrukking eens maar nooit weer/meer (ook wel: één keer maar nooit weer/meer) is weer heel gebruikelijk, naast meer.

(5) Dat was eens maar nooit weer / meer.

(6) Dat was één keer maar nooit weer / meer.

Zie ook

Telkens weer (dubbelop?)
Terug / opnieuw, nogmaals, (al)weer

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1266
j
betekenis,bijwoord,correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord
02 May 2005
19 December 2016