Nood (hebben) aan / behoefte (hebben) aan

Nood (hebben) aan / behoefte (hebben) aan

Vraag

Is het gebruik van nood correct in de volgende zin: Deze maatregelen moeten de nood aan taalleraren helpen verminderen?

Antwoord

Ja, het gebruik van nood in de betekenis ‘behoefte’ of ’tekort’ is standaardtaal in België.

Toelichting

In de standaardtaal in België bestaan twee uitdrukkingen met nood die in Nederland weinig gebruikelijk zijn: nood hebben aan (iets) en er is nood aan (iets).

(1) Blijkens de verkiezingsuitslag heeft de bevolking nood aan vernieuwing. (= ‘behoefte aan’) [standaardtaal in België]

(2) Sinds enkele jaren is er in de regio nood aan geschoolde arbeiders. (= ‘een tekort, een gebrek of een behoefte aan’) [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken beide uitdrukkingen als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, zijn ze in België in de praktijk erg gebruikelijk en worden ze ook algemeen geaccepteerd.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn respectievelijk: behoefte (hebben) aan en er is een tekort/gebrek aan of er is behoefte aan.

(3) Ook de koning heeft af en toe behoefte aan een verzetje.

(4) Er is een tekort aan bloed in de ziekenhuizen.

(5) De behoefte aan een goede opleiding wordt pijnlijk zichtbaar bij internationale ontmoetingen.

Bronnen

Wouden, T. van der (1998). Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden.Enschede: SIWU. (p. 94)
Clerck, W. de (1981). Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (p. 317)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 168; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 180; Taalwijzer (1998), p. 58; Stijlboek VRT (2003), p. 174; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
583
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
23 August 2013