Nerveusiteit / nervositeit

Nerveusiteit / nervositeit

Vraag

Wat is de correcte vorm: nerveusiteit of nervositeit?

Antwoord

Correct is nervositeit.

Toelichting

Met het achtervoegsel -iteit kunnen zelfstandige naamwoorden worden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden van vreemde herkomst, in het bijzonder die welke aan het Frans zijn ontleend. De afleidingen hebben de abstracte betekenis ‘het (bijvoeglijk naamwoord) zijn’, bijvoorbeeld: banaalbanaliteit, intiemintimiteit, mobielmobiliteit, subtielsubtiliteit, uniformuniformiteit.

In enkele gevallen kan naast de afleiding op -iteit ook een afleiding met het Nederlandse achtervoegsel -heid worden gevormd met (ongeveer) dezelfde betekenis, bijvoorbeeld: normaalnormaliteit/normaalheid.

Bij sommige bijvoeglijke naamwoorden verandert bij afleiding met -iteit de klinker van de laatste lettergreep, bijvoorbeeld: nobelnobiliteit, seksueelseksualiteit.

Bij de bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -eus, verandert de tweeklank [eu] in beginsel in de klinker [oo], net als in het Frans; bijvoorbeeld: nerveusnervositeit (naast nerveusheid en nerveuzigheid, ‘zenuwachtigheid’; Frans nervositĂ©), curieuscuriositeit (naast curieusheid; ‘merkwaardigheid’), monstrueusmonstruositeit (‘monsterachtigheid’, ‘monsterlijkheid’), religieusreligiositeit (naast religieusheid, -godsdienstigheid’). In de praktijk blijft de klinker soms ook wel ongewijzigd, vooral bij nerveusiteit en religieusiteit. We raden aan deze vormen niet te gebruiken.

Zie ook

Miniscuul / minuscuul, minitieus / minutieus

Naslagwerken

Nieuwe Spellinggids (1997); Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Prisma Stijlboek (1993), p. 181; ANS: Uitheemse achtervoegsels; WNT; Woordenlijst (2015)

afleidingen,correctheid en betekenis,klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
573
j
afleiding,correctheid,klinkers,spelling,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:klinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 November 2015