Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse, Belg / Belgisch / Belgische

Nationaliteit: Nederlands / Nederlandse, Belg / Belgisch / Belgische

Vraag

Wat vul je in als je op een formulier je nationaliteit moet aangeven? Nederlands of Nederlandse? Belg, Belgisch of Belgische?

Antwoord

In Nederland is zowel Nederlands als Nederlandse mogelijk; in officiële documenten (rijbewijs, paspoort) wordt Nederlandse gebruikt. In België is Belg, Belgisch en Belgische mogelijk. Op Belgische identiteitskaarten staat Belg – ook bij vrouwen.

Toelichting

De vermelding Nationaliteit: Nederlandse kan worden gezien als verkorting van Wat is uw nationaliteit? De Nederlandse. Met Nederlandse wordt hier dus niet een vrouwelijke inwoner van Nederland bedoeld, maar de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord Nederlands (‘uit, van Nederland’). In officiële documenten (rijbewijs, paspoort) wordt Nederlandse gebruikt.

Voor Nederlands is ook wel wat te zeggen; dit is op te vatten als verkorting van Mijn nationaliteit is Nederlands. En bovendien komen op formulieren ook verder vormen zonder buigings-e voor, bijvoorbeeld:

Burgerlijke staat: ongehuwd
Haarkleur: blond
Staat van onderhoud: goed

Het is ook mogelijk om Nederlander te gebruiken op een formulier, maar dat lijkt niet erg gebruikelijk te zijn.

In België zijn er drie mogelijkheden om de nationaliteit aan te geven: Belg, Belgisch en Belgische. Het volledige antwoord kan zijn: Ik ben Belg; Ik heb de Belgische nationaliteit; Mijn nationaliteit is Belgisch. Of het hier gaat om een man of een vrouw speelt geen rol. Op Belgische identiteitskaarten staat Nationaliteit: Belg – ook bij vrouwen.

Zie ook

(Een) Italiaanse (zij is -)
Getuige / getuigen zijn
Vegetarisch / vegetariër (zij is -)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 204 of online via de E-ANS online via de E-ANS en p. 396 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2005), p. 210

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,verbuiging,grammatica


tao_adv (C)
570
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,conventies,persoonsnamen,verbuiging,woordgebruik
Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:persoonsnamen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding,verbuiging
01 January 2004
08 October 2020