Motivatie / motivering

Motivatie / motivering

Vraag

Is er verschil tussen motivatie en motivering?

Antwoord

Motivatie en motivering zijn grotendeels synoniem. In de volgende betekenissen zijn beide woorden correct: ‘het enthousiast maken, de stimulans’, ‘het van argumenten voorzien’, ‘argument, reden’, ‘drijfveer, beweegreden’. In de betekenis ‘het gemotiveerd-zijn’ is alleen motivatie correct.

Toelichting

Motivatie en motivering kunnen allebei gebruikt worden in de volgende betekenissen:

– ‘het enthousiast maken’, ‘de aanmoediging, de stimulans’

(1)  Als motivatie/motivering voor haar leerlingen heeft de juf ook mee helpen opruimen.

– ‘het van argumenten voorzien’

(2) De beklaagde kon zich niet vinden in de opgelegde straf, en evenmin in de motivatie / motivering ervan door de rechter.

– ‘argument, uitleg’, ‘(beweeg)reden’

(3) Zij gaf een zwakke motivatie/motivering voor haar besluit.

(4) Niemand weet wat zijn motivatie/motivering was om zich terug te trekken uit politiek.

In de betekenissen ‘enthousiasme voor een taak, het gemotiveerd-zijn’ is alleen motivatie correct.

(5) De reorganisaties ondermijnen de motivatie van het personeel.

(6) De motivatie van beginnende leerkrachten is doorgaans groter dan die van hun oudere collega’s.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
562
j
afleiding,betekenis,correctheid,grammatica,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 July 2015