Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten

Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten

Vraag

Wat is het meervoud van minister-president: minister-presidenten, ministers-president of ministers-presidenten?

Antwoord

Correct en gebruikelijk zijn de meervouden ministers-presidenten en minister-presidenten. Ministers-president is ongebruikelijk.

Toelichting

Bij nevenschikkende samenstellingen met gelijkwaardige delen worden de beide delen vaak in het meervoud gezet, bijvoorbeeld: eigenaren-bewoners, getuigen-deskundigen, secretarissen-penningmeesters, zangers-componisten. Een minister-president is zowel minister als voorzitter (‘president’) van de ministerraad; het meervoud ministers-presidenten ligt dus voor de hand.

In de praktijk is er ook een tendens om bij zulke samenstellingen de meervoudsuitgang alleen aan het einde van het woord te zetten. Vandaar dat naast de meervoudsvorm ministers-presidenten ook minister-presidenten voorkomt. Die vorm is ook correct.

De vorm ministers-president is ongebruikelijk.

Zie ook

Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Collega’s-professoren / collega-professoren
Fiats Punto / Fiat Punto’s
Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitters
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Processen-verbalen / procesverbalen / processen-verbaal
Salto mortale’s / salto mortales
Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken

Naslagwerken

ANS (1997), p. 165-166 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 271, p. 375; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 195; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 79

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spellingtao_adv (C)
550
j
correctheid,functienamen,grammatica,meervoud,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:functienamen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,samenstelling
01 January 2004
04 November 2014