Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)

Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijf je ministerie en (in België) federale overheidsdienst: met of zonder hoofdletter?

Antwoord

Wij adviseren een hoofdletter te gebruiken in de volledige officiële naam van de instelling. Wanneer de officiële naam slechts gedeeltelijk wordt weergegeven, raden wij een kleine letter aan. Wanneer ministerie en federale overheidsdienst zonder verdere toevoeging voorkomen, krijgen ze een kleine letter.

Toelichting

De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Een hoofdletter is dus op zijn plaats wanneer ministerie als een deel van de eigennaam van de instelling wordt beschouwd. De ministeries in Nederland, België en Vlaanderen hebben hierover uiteenlopende afspraken, die bovendien niet altijd consequent worden toegepast. In de praktijk komt zowel de schrijfwijze met hoofdletter als die met kleine letter voor. In journalistieke teksten worden ministerie en federale overheidsdienst vaak klein geschreven: ze worden dan beschouwd als soortnamen, als algemene aanduidingen van de soort instelling.

De duidelijkste richtlijn is dat ministerie en federale overheidsdienst een hoofdletter krijgen in de volledige officiële naam van de instelling, waarin ze worden gecombineerd met een of meer beleidsdomeinen. In die gevallen kunnen ministerie en federale overheidsdienst worden beschouwd als een onderdeel van de eigennaam: het Ministerie van Algemene Zaken; het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; de Federale Overheidsdienst Justitie; de Federale Overheidsdienst Financiën. Wanneer het niet gaat om de volledige officiële eigennaam, gebruiken we een kleine letter: het ministerie van Onderwijs (de volledige naam is Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Ook bij vertaalde namen van buitenlandse ministeries gebruiken we een kleine letter: het Franse ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

Zonder verdere toevoeging zijn ministerie en federale overheidsdienst soortnamen en worden ze met een kleine letter geschreven:

(1) Hij werkt voor het ministerie.

(2) Ik heb contact opgenomen met de woordvoerder van de federale overheidsdienst.

Bijzonderheid

In de namen van ministeries en federale overheidsdiensten krijgen de beleidsdomeinen een hoofdletter: Justitie, Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Cultuur enzovoort. In spreektaal is het trouwens niet ongewoon om de naam van de instelling te verkorten tot het beleidsdomein: Hij werkt voor Defensie. Hij heeft contact opgenomen met Binnenlandse Zaken.

Zie ook

Namen van instellingen, merken en titels (Leidraad 16.6)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Kerk (hoofdletter?)
Minister (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1232
j
hoofdletter,namen_instellingen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015