Minister (hoofdletter?)

Minister (hoofdletter?)

Vraag

Hoe schrijf je minister in minister van : met of zonder hoofdletter?

Antwoord

Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk.

We schrijven functiebenamingen zoals minister in principe met een kleine letter, bijvoorbeeld minister van Financiën. In sommige overheidsdocumenten worden aanduidingen voor afzonderlijke ministers in hun geheel als eigennaam beschouwd. Minister krijgt dan, net als de naam van het ministerie of bevoegdheidsdomein, een hoofdletter, bijvoorbeeld Minister van Financiën. Tegen die spelling hoeft geen bezwaar gemaakt te worden.

Toelichting

Aanspreekvormen, functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters: minister Leterme, paus Benedictus, koningin Beatrix, prinses Máxima, dominee, minister-president. De functiebenamingen en titels worden als soortnamen beschouwd.

De naam van het ministerie of bevoegdheidsdomein, die volgt op minister, krijgt wel hoofdletters, bijvoorbeeld: minister van Defensie. De hoofdletters gelden alleen voor zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, niet voor andere woordsoorten, zoals voorzetsels. Daarom is het: minister van Landbouw en Visserij, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor combinaties met staatssecretaris, dus bijvoorbeeld: staatssecretaris van Defensie.

In formeel taalgebruik wordt minister soms ook met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld in bepaalde regelgevende teksten. Volgens het Nederlandse document ‘Aanwijzingen voor Regelgeving’ en de Belgische tekst ‘Beginselen van Wetgevingstechniek’ van de Raad van State schrijven we Minister met hoofdletter in bijvoorbeeld Minister van Financiën. Die woordgroep wordt dan in zijn geheel als eigennaam beschouwd, en minister krijgt dus eveneens een hoofdletter. In regelgevende teksten van de Vlaamse overheid wordt minister dan weer altijd met een kleine letter geschreven. De beide spellingen zijn te verdedigen in deze context; de overheidsinstanties maken hierover zelf interne afspraken.

Om iemand met bijzonder respect aan te spreken, bijvoorbeeld in een briefaanhef, worden traditioneel vaak hoofdletters gebruikt, bijvoorbeeld: Mijnheer/mevrouw de Minister (aanhef voor een minister), Majesteit (aanspreking van een vorst). In de moderne zakelijke communicatie bestaat echter een duidelijke tendens om inplaats van de traditionele hoofdletter hier een kleine letter te gebruiken: senator, mevrouw de minister, mijnheer de voorzitter. Bedrijven en instellingen volgen daarbij geregeld een eigen huisstijl.

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)
Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)

Bachelor, master (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Commissaris van de Koningin (hoofdletter?)
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Jonkheer (hoofdletter?)
Koning(in) (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Paus (hoofdletter?)
Prins (hoofdletter?)
Secretaris-generaal (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015), Van Dale Spelling (2005)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
549
j
functienamen,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,hoofdletter,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
07 March 2016