Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk

Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk

Vraag

Krijgt bij een dubbele achternaam het woord van een hoofdletter of een kleine letter na het streepje: Mevrouw Van der Ven-Van Dijk of mevrouw Van der Ven-van Dijk?

Antwoord

In Nederland is mevrouw Van der Ven-van Dijk de gangbare schrijfwijze. In België wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeven; van wordt er meestal met een hoofdletter geschreven. De gewone schrijfwijze in België is dus mevrouw Van der Ven-Van Dijk.

Toelichting

Tussen Nederland en België bestaan verschillen in de schrijfwijze van achternamen die met een lidwoord en/of een voorzetsel beginnen.

In Nederland worden woorden als de, der, in, op en van in achternamen klein geschreven als ze het eerste woord van de achternaam zijn en als de voornaam, voorletter of een ander deel van de achternaam er direct voor staat: Jan op de Beek, M. de Vries, Marie van der Ven-van Dijk, de heer Bos-van Casteren. Het eerste lidwoord of voorzetsel van de achternaam krijgt een hoofdletter als er geen voornaam, voorletter(s) of deel van de achternaam aan voorafgaan: meneer Op de Beek, mevrouw Van Dijk enzovoort. Uitzonderingen zijn namen als d’Ancona en d’Hondt: hier blijft de d altijd klein en volgt er een hoofdletter na de apostrof: mevrouw d’Hondt.

In België geldt dat de persoonsnaam altijd geschreven wordt zoals die op de identiteitskaart is aangegeven. In de meeste gevallen wordt het (eerste) voorzetsel of lidwoord met een hoofdletter geschreven, ook wanneer de voornaam, voorletter(s) of een deel van de familienaam eraan voorafgaan: Tom De Coninck, G. Op de Beeck, Lisa De Keyzer, mevrouw Van der Ven-Van Dijk. Bestaat een familienaam uit drie woorden, dan krijgen in de meeste gevallen alleen het eerste en het laatste woord een hoofdletter: mevrouw Van de Walle, Hugo Van der Schoot enzovoort. In namen als D’haese, D’hondt en D’Halleweyn krijgt de d’ meestal een hoofdletter en wordt ook de tweede letter soms groot geschreven.

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

Alfabetische rangschikking van namen
De Villepin / de Villepin
Dubbele achternaam bij kinderen
J. Van den Berg / J. van den Berg
Th. Jansen / T. Jansen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,spelling


tao_adv (C)
543
j
conventies,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,wetgeving
Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:hoofdletter,persoonsnamen,wetgeving
01 January 2004
20 February 2019