Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend

Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend

Vraag

Wat is de beste slotformule: Met vriendelijke groet(en) of Hoogachtend?

Antwoord

Beide slotformules zijn goed, maar Hoogachtend is formeler dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Stem de slotformule dus af op het karakter van uw brief. Hetzelfde geldt voor de aanhef van de brief.

Toelichting

Zakenbrieven worden tegenwoordig afgesloten met sobere slotformules als Hoogachtend, Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten. Hoogachtend wordt doorgaans beschouwd als een formelere afsluiting dan Met vriendelijke groet of Met vriendelijke groeten.

Ook de aanhef van uw brief speelt een rol bij de keuze voor de slotformule. Bij een formele aanhef als Zeer geachte mevrouw of Weledelgestrenge heer, past Hoogachtend of Met de meeste hoogachting het best. Brieven die beginnen met Geachte heer of Geachte mevrouw, kunnen zowel met Met vriendelijke groet(en) als met Hoogachtend worden afgesloten. Voor brieven die beginnen met Beste X, is Hoogachtend minder geschikt. Met vriendelijke groeten of Met vriendelijke groet geniet dan de voorkeur.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in Belgi√ę (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

Met een vriendelijke groet / met vriendelijke groet / met vriendelijke groeten

Naslagwerken

Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993), p. 41; Taalbaak 8.1

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,correctheid en betekenis,conventies,woordgebruiktao_adv (C)
539
j
brief,conventies,gepastheid,stijl,uitdrukkingen,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies,woordgebruik;Subrubriek:brief,stijl,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:gepastheid
01 January 2004
03 January 2015