Met vieren / met ons gevieren / met vier / met z’n vieren / met ons vieren

Met vieren / met ons gevieren / met vier / met z’n vieren / met ons vieren

Vraag

Welke combinaties zijn correct: We waren met vier, We waren met vieren, We waren met ons gevieren, We waren met z’n vieren, We waren met ons vieren?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn We waren met ons vieren, We waren met z’n / zijn vieren en We waren met vier. Combinaties als met vieren of met ons gevieren zijn geen standaardtaal.

Toelichting

Ter aanduiding van een groep die uit een specifiek aantal personen bestaat, kan in de standaardtaal in het hele taalgebied de constructie ‘met + bezittelijk voornaamwoord + hoofdtelwoord in de vorm op -en’ gebruikt worden.Het bezittelijk voornaamwoord in deze constructie kan overeenstemmen met het woord waar het naar verwijst (dus ons bij verwijzing naar wij/we, hun bij verwijzing naar zij/ze of bij een meervoudig zelfstandig naamwoord). Bij jullie is dat echter ongebruikelijk; daar verwijzen we altijd met z’n of zijn (zie (3)). In alle andere gevallen kan ook steeds z’n/zijn gebruikt worden.

(1) We waren met ons/z’n vieren.

(2) De kinderen gingen met hun/zijn zessen op reis.

(3) Met z’n hoevelen nemen jullie aan de wedstrijd deel?

De genoemde constructie is ook mogelijk met het woord allen.

(4) Morgen komen we met ons/z’n allen op bezoek.

Ook de constructie ‘met + hoofdtelwoord’, waarbij het telwoord de vorm zonder -en heeft, behoort tot de standaardtaal.

(5) Volgende week zijn we weer met tien.

(6) Gaan jullie met twaalf op trektocht?

De constructie ‘met + hoofdtelwoord’ waarbij het telwoord de vorm met -en heeft, is geen standaardtaal.

(7) Mik, Mak en Mon drinken altijd met drieën koffie. (geen standaardtaal)

Wel standaardtaal is de combinatie met velen/met weinigen (onbepaald telwoord).

(8) Ze waren met velen naar het spektakel komen kijken.

In België komt verder ook af en toe de constructie ‘met + bezittelijk voornaamwoord + hoofdtelwoord met ge- en -en‘ voor, maar deze constructie is geen standaardtaal.

(9) We waren daar toen met ons gevijven. (in België, geen standaardtaal)

De vorm van het hoofdtelwoord met ge- en -en, die mogelijk is bij de telwoorden twee tot en met acht, wordt in de standaardtaal wel gebruikt in zinnen als:

(10) Ze zijn daar gedrieën naartoe gegaan.

Bijzonderheid

Ook de combinaties met z’n / zijn / ons tweetjes, met z’n / zijn / ons drietjes en met z’n / zijn / ons viertjes komen geregeld voor in Nederland en België. In Nederland zijn die combinaties – vooral met z’n drietjes en met z’n viertjes – gebruikelijker dan in België. Deze formuleringen zijn wat informeler dan bijvoorbeeld met z’n / ons drieën.

(11) We wensen jullie veel geluk en gezelligheid met z’n drietjes.

(12) De buren zaten de hele avond met z’n viertjes te kaarten.

Zie ook

Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)

Jouw / je gegevens
Jullie / je tassen
Met z’n / ons allen
Op hun / zijn plaats (beschuldigingen zijn hier niet -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Kramers (2000); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 303; Taalwijzer (2000), p. 214; Stijlboek VRT (2003), p. 160; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); ANS online via de E-ANSHet type ‘voorzetsel + bezittelijk voornaamwoord + x’, Gesubstantiveerde hoofdtelwoorden met -en

correctheid en betekenis,telwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
538
j
correctheid,grammatica,telwoord,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:telwoord
01 January 2004
10 October 2017