Met / over / binnen (- een week)

Met / over / binnen (- een week)

Vraag

Is het voorzetsel met juist gebruikt in de zin Met een week ga ik op vakantie?

Antwoord

Met een week in de betekenis ‘(ongeveer) over een week’ is standaardtaal in Nederland. De combinatie komt vooral voor in informeel taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied is over een week of binnen een week.

Toelichting

Het voorzetsel met kan op verschillende manieren als tijdsaanduiding worden gebruikt. Het kan onder andere een gelijktijdigheid uitdrukken; het betekent dan ’tijdens’.

(1) Met Pasen gaan we weer een mooie wandeling maken.

(2) Met het vallen van de avond kwamen er steeds meer dieren tevoorschijn.

Met kan ook een tijdsverloop aanduiden, en kan dan vaak worden vervangen door over, na, binnen of in. Hoe korter de genoemde tijdsduur is, hoe gemakkelijker het gebruikt kan worden. Dat gebruik van met is echter informeel en komt vooral in Nederland voor, en nauwelijks in België. Het kan tot de standaardtaal in Nederland gerekend worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is, afhankelijk van de bedoelde betekenis, bijvoorbeeld over, na, binnen of in.

(3a) Waarschijnlijk ben ik met een uurtje weer terug. [standaardtaal in Nederland] (informeel) 

(3b) Waarschijnlijk ben ik binnen een uurtje weer terug.

(4a) Met een kwartier waren de muffins gaar. [standaardtaal in Nederland] (informeel)

(4b) In een kwartier waren de muffins gaar.

(5a) Ik ga morgen op vakantie; ik ben met een week weer terug. [standaardtaal in Nederland] (informeel)

(5b) Ik ga morgen op vakantie; ik ben over een week weer terug.

(6a) Met een uur of drie moet de klus wel geklaard kunnen zijn. [standaardtaal in Nederland] (informeel)

(6b) In een uur of drie moet de klus wel geklaard kunnen zijn.

Bij nauwkeuriger bedoelde tijdsaanduidingen of bij een langere tijdsduur passen voorzetsels als over, na, binnen of in beter. Ook in zakelijke schrijftaal kan beter een van deze voorzetsels worden gebruikt.

(7) Waarschijnlijk ben ik over een uur weer terug.

(8) In / Binnen een kwartier was de klus geklaard.

(9) Over een week ga ik op vakantie.

(10) Over een eeuw zullen de duinen zo goed als verdwenen zijn.

Zie ook

Binnen / over (- een week, tien dagen)
Datum zonder voorzetsel
Op / in een week (tijd)
Sinds drie dagen
Voor / tegen (- volgende week)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Voorzetselwijzer (1997), p. 46

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
1635
j
correctheid,stijl,tijdsaanduidingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl,tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
21 December 2012
12 December 2017