Maximum / maximaal

Maximum / maximaal

Vraag

Wat is correct: Je mag er maximaal dertig rijden of Je mag er maximum dertig rijden?

Antwoord

Je mag er maximaal dertig rijden is standaardtaal in het hele taalgebied. Je mag er maximum dertig rijden is standaardtaal in België.

Toelichting

De woorden maximaal en minimaal kunnen in de standaardtaal als bijvoeglijk naamwoord én als bijwoord gebruikt worden. Maximaal betekent ‘het maximum uitmakend, grootst mogelijk’; ‘hoogstens’. Minimaal betekent ‘het minimum uitmakend’, ‘kleinst mogelijk’; ‘minstens, op zijn minst’.

(1) Wij rekenen uit wat uw maximale leenbedrag is. (maximaal = bijvoeglijk naamwoord)

(2) In de bebouwde kom mag je maximaal vijftig rijden. (maximaal = bijwoord)

(3) De temperatuur bedraagt maximaal 45°C. (maximaal = bijwoord)

(4) Het minimale bedrag dat wordt uitgekeerd bedraagt 500 euro. (minimaal = bijvoeglijk naamwoord)

(5) De opvang van asielzoekers moet minimaal bestaan uit onderdak, voedsel, kleding en toegang tot gezondheidszorg. (minimaal = bijwoord)

In België worden ook de woorden maximum en minimum als bijwoord gebruikt. Hoewel dat gebruik in veel adviesboeken wordt afgekeurd, is het standaardtaal in België.

(6) Er mogen maximum twee huisdieren gehouden worden. (maximum = bijwoord) [standaardtaal in België]

(7) De temperatuur bedraagt minimum 45°C. (minimum = bijwoord) [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is het gebruik van de zelfstandige naamwoorden maximum en minimum, zoals in:

(8) Bill haalt altijd het maximum uit onderhandelingen. (maximum = zelfstandig naamwoord)

(9) Drie weken vakantie is wel het minimum. (minimum = zelfstandig naamwoord)

Zie ook

Maximum capaciteit / maximumcapaciteit

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Taalwijzer (1998), p. 210-211; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 164; Stijlboek VRT (2003), p. 157; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003), p. 189

bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1449
j
bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,grammatica,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord
13 January 2010
09 January 2019