Kunnen / kennen (ik kan / ken geen Engels)

Kunnen / kennen (ik kan / ken geen Engels)

Vraag

Wat is correct: ik kan geen Engels of ik ken geen Engels?

Antwoord

Ik ken geen Engels is correct. Sommige taalgebruikers combineren een taalnaam met kunnen (Ik kan Engels), maar dat is geen standaardtaal.

Toelichting

Kennen betekent onder andere: ‘door studie of oefening geleerd hebben’ (‘beheersen’). Kunnen betekent onder andere: ‘de kracht of macht bezitten iets te doen, een vaardigheid beheersen’. De betekenissen van beide werkwoorden zijn dus nauw verwant aan elkaar. Kennen is echter een overgankelijk werkwoord en wordt altijd gecombineerd met een lijdend voorwerp. Het is: een vak kennen, kunstjes kennen, iets van buiten kennen. Kunnen is daarentegen een hulpwerkwoord en wordt in de meeste gevallen gecombineerd met een infinitief. Voorbeelden: kunnen lezen, hij kan schrijven als de beste.

Kennen kan ook worden gecombineerd met de naam van een taal als lijdend voorwerp: Ik ken Engels of Ik ken een beetje Italiaans. Kunnen kan gecombineerd worden met een werkwoord als spreken of verstaan: Ik kan Pools verstaan. Vaak wordt in combinaties met kunnen geen infinitief uitgedrukt. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(1a) Ze spreekt vloeiend Frans en Italiaans, maar Spaans kent ze niet.

(1b) Ze spreekt vloeiend Frans en Italiaans, maar Spaans kan ze niet spreken.

(1c) Ze spreekt vloeiend Frans en Italiaans, maar Spaans kan ze niet. (geen standaardtaal)

(2a) Hij kent Duits als de beste.

(2b) Hij kan Duits als de beste verstaan.

(2c) Hij kan Duits als de beste. (geen standaardtaal)

(3a) De directie veronderstelt dat je Frans kent.

(3b) De directie veronderstelt dat je Frans kunt spreken en verstaan.

(3c) De directie veronderstelt dat je Frans kunt. (geen standaardtaal)

Zie ook

Kennen / kunnen
Succes kennen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 149; Taalwijzer (2000), p. 181, 191; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 177

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
480
j
betekenis,correctheid,grammatica,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
05 October 2016