Kozijn / neef

Kozijn / neef

Vraag

Is kozijn in de betekenis ‘neef’ correct?

Antwoord

Nee, kozijn in de betekenis van ‘neef’ komt voor in de informele spreektaal in België, maar is geen standaardtaal. Standaardtaal is neef.

Toelichting

In de standaardtaal is kozijn een het-woord dat in het Middelnederlands ontleend is aan het Noord-Franse cassin (Oudfrans chassin = ‘raam’). Een kozijn betekent ‘de door het raamwerk omsloten opening’ of ‘het houten raamwerk waarin een deur of raam wordt aangebracht’.

(1) We hebben de raamkozijnen groen geverfd.

(2) Er staat een man in het kozijn.

In België komt kozijn ook voor in de betekenis ‘neef’. Het is een de-woord en werd ontleend aan het Franse cousin, dat ‘zoon van oom of tante’ betekent. Kozijn wordt in België ook hoofdzakelijk in die betekenis gebruikt.

(3) Mijn vader en zijn kozijn fietsten altijd samen naar school. (in België, geen standaardtaal)

Kozijn in de betekenis ‘neef’ wordt ook in België niet als standaardtaal beschouwd. In de spreektaal komt het woord nog voor, maar in de schrijftaal wordt het nagenoeg niet gebruikt. Een en ander wijst erop dat het in België als informele spreektaal wordt beschouwd.

Zie ook

Metekind / petekind
Nonkel / oom
Schoonbroer, zwager

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 146; Taalwijzer (1998), p. 225; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
475
j
betekenis,correctheid,persoonsnamen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 January 2016