Kost / kosten

Kost / kosten

Vraag

Is de vorm kost correct naast kosten?

Antwoord

In de betekenis ‘prijs’, ‘wat men moet betalen of uitgeven’ is in België de enkelvoudsvorm kost gangbaar. Het is onduidelijk of we die enkelvoudsvorm wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval de meervoudsvorm kosten.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord kosten en ook onkosten en samenstellingen zoals loonkosten, proceskosten, productiekosten, met de betekenis ‘de prijs die men voor iets moet betalen’, ‘de uitgaven die men moet doen’, worden in de standaardtaal in het hele taalgebied in de meervoudsvorm gebruikt. Uitzonderingen vormen de verbinding ten koste van en het gezegde de kost gaat voor de baat uit, waarin de enkelvoudsvorm gebruikt wordt.

De enkelvoudsvorm kost wordt in België ook veelvuldig gebruikt in de overige hier genoemde gevallen, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de enkelvoudsvorm in die gevallen afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het gebruik van de enkelvoudsvorm tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) De directie van het bedrijf vindt de loonkost te hoog. (in België, status onduidelijk)

(2) De oppositie raamde de meerkost voor de aanleg van de tunnel op ruim vijfhonderdduizend euro. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Kostelijk / duur, kostbaar
Levensduurte / kosten van (voor) levensonderhoud
Zorgen / zorg / verzorging / hulp

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 134, 177; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 145; Taalwijzer (1998), p. 189; Stijlboek VRT (2003), p. 142; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); ANS (1997), p. 144 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
474
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
08 March 2018