Kindergeld / kinderbijslag

Kindergeld / kinderbijslag

Vraag

Is kindergeld in de betekenis ‘kinderbijslag’ correct?

Antwoord

Ja, kindergeld is standaardtaal in België. Het woord komt wel vooral voor in gesproken, informeel taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied is kinderbijslag.

Toelichting

Mensen met kinderen krijgen een periodieke uitkering van de staat als tegemoetkoming in de opvoedings- en verzorgingskosten. Deze uitkering noemt men kinderbijslag. Dat woord is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) In de negentiende eeuw was er van kinderbijslag geen sprake.

In België wordt daarnaast ook kindergeld gebruikt. Dat woord is vooral gebruikelijk in informele, gesproken taal, maar komt ook vaak voor in verzorgde geschreven taal. In het juridische en administratieve taalgebruik is kinderbijslag gangbaar.

(2) Als je begint te werken, verliezen je ouders het kindergeld voor je. [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken kindergeld als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd.

Sporadisch komt zowel in Nederland als in België ook het woord kindertoeslag voor.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 137; Stijlboek VRT (2003), p. 137; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1110
j
correctheid,officiele_termen,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
05 January 2015