Kerk (hoofdletter?)

Kerk (hoofdletter?)

Vraag

Wanneer is kerk met een hoofdletter en wanneer met een kleine letter?

Antwoord

Het woord kerk wordt met een kleine letter geschreven als het gebouw, de kerkdienst of het kerkelijk gezag/instituut in algemene zin bedoeld is. Ook in aanduidingen van religieuze stromingen en bijbehorende geloofsgemeenschappen wordt kerk met kleine letter geschreven. Het is in die gevallen een soortnaam.

Als het woord kerk deel uitmaakt van de officiële naam van een specifieke kerk of een specifiek kerkgenootschap, of van een specifiek gebouw, is Kerk met een hoofdletter. Het is dan een eigennaam.

Soms zijn een kleine letter en een hoofdletter allebei mogelijk, omdat zowel een stroming of het kerkelijk gezag in algemene zin als de eigennaam van een instantie bedoeld kan zijn.

Toelichting

Het woord kerk kan als soortnaam en als eigennaam worden gebruikt.

Als het gebouw of de kerkdienst wordt bedoeld, is kerk een soortnaam en krijgt het een kleine letter.

(1) Tijdens onze vakantie in Londen hebben we een anglicaanse kerk bezocht.

(2) Ik moest van mijn ouders ’s zondags altijd mee naar de kerk.

Ook aanduidingen voor religieuze stromingen en de bijbehorende geloofsgemeenschappen worden als een soortnaam beschouwd en met kleine letters gespeld.

(3) Hij heeft zich op latere leeftijd bekeerd tot de katholieke kerk.

(4) Volgens de protestantse kerken heeft alleen de Bijbel gezag.

(5) De oosters-orthodoxe kerken vieren Pasen op een andere datum dan andere christelijke kerken.

(6) De mormoonse kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen.

Ook als het kerkelijk gezag/instituut in algemene zin wordt bedoeld, wordt kerk met een kleine letter geschreven.

(7) Een gift aan de kerk is aftrekbaar van de belasting.

(8) Ze zijn niet voor de kerk getrouwd.

(9) Fundamentalistische gelovigen zijn vaak de mening toegedaan dat de scheiding van kerk en staat moet worden opgeheven.

Als het woord kerk deel uitmaakt van de officiële naam van een specifieke kerk of een specifiek kerkgenootschap, wordt een hoofdletter gebruikt. Het gaat dan om de eigennaam van een instantie. Voor de Rooms-Katholieke Kerk wordt ook wel de verkorte vorm Kerk gebruikt.

(10) Paus Johannes Paulus II stond van 1978 tot 2005 aan het hoofd van de Katholieke Kerk/de Kerk.

(11) Het beheer van het kerkgebouw is in de gezamenlijke handen van de Rooms-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk.

(12) Het besluit van de Anglicaanse Kerk van Engeland om vrouwen tot het priesterambt toe te laten, stuitte op nogal wat verzet.

(13) De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstond in 2004 uit de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

(14) De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York. (officiële naam van de mormoonse kerk)

Ook in de officiële naam van een kerkgebouw wordt Kerk met een hoofdletter geschreven.

(15) De Grote Kerk in Naarden is beroemd vanwege de plafondschilderingen en de uitvoeringen van de Matthäus-Passion.

Soms is zowel de schrijfwijze met hoofdletter als die met kleine letter mogelijk, omdat zowel een stroming of het kerkelijk gezag/instituut in algemene zin als de (verkorte) eigennaam van een instantie bedoeld kan zijn.

(16) In de middeleeuwen leverde de rooms-katholieke kerk/Rooms-Katholieke Kerk een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van het Latijn.

(17) De invloed van de kerk/Kerk wordt steeds kleiner in onze maatschappij.

(18) De priester werd door de kerk/Kerk in de ban gedaan.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
456
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015