Jou / jouw

Jou / jouw

Vraag

Waar staat er een w in Ik heb jou(w) jou(w) auto zien parkeren?

Antwoord

De juiste spelling is: Ik heb jou jouw auto zien parkeren. Jou is een persoonlijk voornaamwoord, jouw is een bezittelijk voornaamwoord.

Toelichting

Twijfelt u tussen jou en jouw, dan kunt u de vormen het best vervangen door u en uw. Bij die vormen kunt u bij een zorgvuldige uitspraak horen of er een w is of niet. Bent u ook bij u en uw nog niet helemaal zeker, gebruik dan hem en zijn.

Jou, u en hem zijn persoonlijke voornaamwoorden:

(1) Ik heb jou gebeld. Ik heb het jou gegeven. Jou vergeet ik nooit.

(2) Ik heb u gebeld. Ik heb het u gegeven. U vergeet ik nooit.

(3) Ik heb hem gebeld. Ik heb het hem gegeven. Hem vergeet ik nooit.

Jouw, uw en zijn zijn bezittelijke voornaamwoorden:

(4) Ik heb jouw zus gezien. Jouw fiets is gestolen.

(5) Ik heb uw zus gezien. Uw fiets is gestolen.

(6) Ik heb zijn zus gezien. Zijn fiets is gestolen.

Om na te gaan of u jou of jouw moet schrijven, kunt u het voornaamwoord ook vervangen door een aanwijzend voornaamwoord en de bepaling van jou. Is dat mogelijk, dan duidt dat op een bezitsrelatie, en moet u jouw gebruiken. Bijvoorbeeld: Ik heb die zus van jou gezien.

Zie ook

Jouw / je gegevens
Jullie / je tassen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 239 of online via de E-ANS online via de E-ANS, 287 of online online

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1149
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
13 June 2017